Podívejte se s námi na nejčastější rozdíly mezi funkčními a nefunkčními vztahy, jež sestavila Laura Lifshitzová, která se dlouhodobě zabývá partnerským soužitím.

1. Stabilita

Funkční vztah - gró takového vztahu utváří právě stabilita a pocit jistoty. I když se občas vyskytne okamžik nejistoty a nedůvěry, neznamená to, že by vztah nebyl funkční. Důležité je, jak partneři dokážou situaci vyřešit a jak se z daného okamžiku do budoucna poučí.

Nefunkční vztah - se pozná, když je o téměř konstantních vzestupech a pádech, jedince dlouhodobě sužuje pocit nejistoty a strachu z toho, co zase bude.

2. Dlouhověkost

Funkční vztah - čas vždy prověří kvalitu vztahu. Pokud harmonii občas rozvíří chvilkové nedorozumění, nemusí se jednat o nic závažného, obvykle je to jen známkou zdravého vývoje vztahu.

Nefunkční vztah - je neustále v pohybu. V pohodě se partneři cítí jen chvíli, časem se tyto intervaly zkracují.

3. Respekt 

Funkční vztah - je vždy o respektu a lásce k tomu druhému.

Nefunkční vztah - jakmile jeden z partnerů toho druhého neustále kontroluje a peskuje, hlídá, co dělá, jak dělá, s kým co dělá, jak vypadá, jak se chová, kam jde apod., je to známkou neúcty a nedostatku respektu k druhému. Nelze tudíž hovořit o funkčním zdravém vztahu.

4. Intimita 

Funkční vztah - v každém vztahu, kde panuje láska a intimnosti bez nátlaku a bez toho, aby se jednalo o odměnu za konkrétní chování, lze hovořit o funkčním svazku.

Nefunkční vztah - pokud po intimní stránce mezi partnery panuje chlad a sex se stává jen formou odměny či trestu, je to stejně špatně, jako když je vztah posazen jen a jen na sexu.

5. Podpora

Funkční vztah - podpora a povzbuzení od partnera v nemoci, ale i ve zdraví, v dosahování cílů a životních úspěchů, to vše by ve vztazích mělo být samozřejmostí.

Nefunkční vztah - pokud je partner urážlivý a dělá na úkor druhého neustále nemístné poznámky, pak lze těžko předpokládat, že bude tou správnou oporou v případě sebemenších nesnází. Naopak dost často se bude stávat, že nejistoty druhého bude využívat ke svému prospěchu a místo povzbuzení lze od něj očekávat zrazování od dosažení jakýchkoliv cílů. Čím více druhého bude tzv. převyšovat, tím bude v podstatě spokojenější.

6. Otevřenost

Funkční vztah - pokud spolu jedinci dokážou otevřeně komunikovat, sdílet své pocity, bez toho, aby se vzájemně sráželi či uráželi.

Nefunkční vztah - když spolu partneři nedokážou nahlas mluvit. Před řešením problémů raději upřednostňují mlčení, a když už začnou o problémech diskutovat, pak se neobejdou bez vzájemných výčitek a urážek.

7. Bezpečnost

Funkční vztah - je o dvou partnerech, kteří si vzájemně poskytují ochranu a pocit bezpečí.

Nefunkční vztah - když je jeden z partnerů příliš žárlivý a svými neustálými otázkami vzbuzuje u druhého pocity nejistoty. Stejně tak, když je jeden z partnerů nevěrný a u druhého vzbuzuje velmi podobné pocity.

8. Přitažlivost

Funkční vztah - by měl být nejen o lásce, ale i vzájemné přitažlivosti a vášni, a to nejen v období zamilovanosti, ale i po letech soužití.

Nefunkční vztah - partneři si mohou sebevíc rozumět, ale pokud mezi nimi panuje sexuální nesoulad, po letech mnohdy až nezájem a přehlížení, pak se to tak jako tak odrazí v psychice jedince.