Bylo to absurdní i proto, že profesionální děvky, respektive prostitutky, se zákazníkům určitě nevěnovaly z jakési vrozené hříšnosti a hypersexuality, ale pro peníze. I když je na druhou stranu pravda, že k tomuto řemeslu patří dovedné předstírání vysoké sexuální žádostivosti a zájmu o klienta. Opravdové sexuální potěšení se však u těchto podnikatelek s vlastním tělem vyskytuje jen velmi zřídka.

U žen je zájem o sex obecně trochu nižší

Sexuální aktivita a zájem žen má poněkud jinou povahu, než je tomu u mužů. Ti jsou už od počátku puberty sexuálně vzrušiví a motivovaní k vyhledávání erotických podnětů. U žen se zájem o intimní vztahy dostavuje většinou až v průběhu konkrétních partnerských zážitků. Také jsou u nich daleko častější problémy s pohlavní vzrušivostí, dosahováním orgasmu a nízký zájem o sex.

Proto se lidé odnepaměti snažili najít vůně, zázračné substance a nápoje lásky, které by ve vyhlédnuté ženě vzbudily sexuální žádostivost. I v současnosti roste poptávka po nějakém účinném prostředku, který by ženy sexuálně stimuloval.

Feromony, které měly být účinnou substancí v povídce Roalda Dahla, se při vědeckých pokusech příliš neosvědčily. Jisté stimulační účinky prokazuje jenom androstenon, látka podobná pohlavním hormonům. Bývá složkou některých parfémů, které prý navozují u žen, s jejich citlivými nosíky, náladu příznivou sexu.

Spíše umělé vůně

Jinak pokud jde o vůně a pachové erotické signály, bývají reakce žen individuální. Co může být jedné příjemné, druhou snadno odpudí. Obecně se má za to, že jim vyhovují spíš vůně umělé než ty přirozené.

Jedna z mých pacientek ale uváděla, že její vždy pečlivě vymydlený manžel ji zdaleka tak eroticky nevzruší jako upocený a mužně páchnoucí mladší milenec. Ženská sexualita reaguje podobně jako ta mužská na hormonální vlivy, a to docela citlivě. Z pohlavních hormonů ovlivňuje příznivě jejich sexuální vzrušivost spíš mužský testosteron, který se tvoří v malém množství i v jejich organismu, než ženské hormony.

Média v USA označovala jako moderní ženské afrodiziakum nový lék schválený americkým úřadem FDA. Ta zázračná molekula se jmenuje flibanserin. Má pozitivně ovlivňovat sexuální aktivitu a vzrušivost žen. U některých může být skutečně účinný.

Zajímavá je jeho historie. Provedené klinické testy odborníky příliš nepřesvědčily. Proto FDA flibanserin nejprve neschválil. Ocitl se však pod mediálním tlakem, hlavně feministických organizací. Snažily se prosadit právo žen na medikamentózní podporu jejich sexuálního života. Úřad jim nakonec podlehl a zmíněný lék povolil. Nyní nezbývá než čekat, jak si ho budou chválit samy ženy.