Tvrdí, že ty šikovné asistentky mají bohaté zkušenosti s mužským tělem a s tím, jak s ním v rámci sexu zacházet. Aby tato specifická služba byla méně podobná obyčejné prostituci, nabízejí v rámci své sexuální asistence také osvětu. Poradí klientovi, i jeho případné partnerce, jak si obstarat erotické pomůcky, jak s nimi zacházet atd. Hodina této sexuální služby stojí 1200 Kč. Handicapovaní na ni zřejmě nebudou stát ve frontě.

Škoda, že se lidé, kteří organizují tento svérázný byznys, nezajímali o zkušenosti lékařské sexuologie s podobnými projekty. Snahy řešit sexuální problémy pacientů pomocí vyškolených profesionálů, kteří nabízejí jakýsi intimní servis, tu existují od nepaměti.

Svého času využívalo jejich služby také sexuologické terapeutické centrum v New Orleansu, vedené legendární dvojicí W. Masters a V. Johnsonová. Před lety zkoušeli podobný projekt v Izraeli a daly by se nalézt i jiné země. Problém je, že skutečné intimní služby nelze provozovat neosobně a bez emočních komplikací.

Ať to sebelépe balíme do různých pseudovědeckých frází, jde o prostituci. A takovou službu nedovede nikdo provozovat s pacienty úspěšně a plodně. Podobné projekty vždycky skončily na emočních konfliktech, sporech a etických problémech s institucemi, ale i mezi lidmi.

V průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR uvedlo 9 % mužů, že někdy v životě uskutečnili sex s prostitutkou. Proč tedy tento zážitek, v obecné populaci nepříliš rozšířený, máme nabízet jako specifickou službu právě postiženým osobám. Každý handicap totiž nějak omezuje úspěšnost postižené osoby v partnerském sexu. Některý ho zcela znemožňuje.

Erotický život navzdory všem limitům

Řada postižených mužů i žen má vlastní erotický život, někdy docela uspokojivý a plnohodnotný. Navzdory všem limitům. V případech, kdy fyzický nebo psychický handicap neumožňuje člověku intimní vztahy s partnerem, ojedinělá zkušenost s prostitutkou nebo s prostitutem pro něj není žádným obohacením života.

Pamatuji se na dědečka jednoho mentálně postiženého mladíka. Rozhodl se zasvětit vnuka do sexu. Zaplatil mu pohlednou prostitutku. Překvapilo ho, že vnuk tuto nákladnou službu neocenil.

Najmout sexuální pracovnici na hodinu či dvě je jistě možné. Ale nelze tak zajistit pravidelné pohlavní soužití ve fungujícím vztahu. Tak jaký má smysl si na podobnou službu jenom tak hrát?

Každý zkušený psycholog, psychiatr nebo sexuolog dokáže nabídnout člověku s handicapy kvalifikované rady a také terapii. Ty mu pomůžou překonat případné problémy v pohlavním životě, které nějak souvisejí s jeho zdravotním omezením.