Náladové jedince můžeme najít ve všech věkových kategoriích. Vztekající se malé dítě, trucující teenager, nevrlý manžel, šéf nebo naštvaný rodič či prarodič - u všech lze zaznamenat náhlé měnící se nálady, které bývají nezřídka zakončeny výbuchem hněvu. Tedy vlastně jakýmsi uvolněním nahromaděného stresu nebo tlaku.

I když mnozí považují lidi neschopné za každé situace kontrolovat své emoce za slabochy, podle odborníků náladovost rozhodně není vždy na škodu. Z vývojového hlediska lze takové lidi dokonce považovat za silnější jedince. Díky svým náladám jsou schopni nejen lépe zvládat, ale i přizpůsobovat se měnícímu životnímu stylu, uvádí Dailymail.

Větší risk, větší zisk

Jako vzor uvádějí odborníci například pracovníka akciového trhu. Když uzavře úspěšný obchod, bude jeho nálada ovlivňovat i pohled na další transakci. Jeho emoční rozpoložení bude mít nejspíš vliv i na větší míru rizika, do kterého půjde, aby další obchod skončil úspěšně.

Optimismus a ochota riskovat pak mohou mít vliv i na další faktory v jeho životě, například vztah atd. A čím více bude ochoten riskovat a zdolávat překážky, o to lépe se popere s každodenními nástrahami života, vysvětlují odborníci svůj pohled na celou věc.

„Měnící se nálady dovolují člověku všeobecně více riskovat, a to v různých ohledech, jak ve společnosti, tak v soukromém životě. S tím je spojena i lepší vidina úspěchu v dalším období. A čím lepší vidina úspěchu, tím lepší pohled člověk má i na další věci v životě,” dodává Eran Eldar z University College London, který se na studii podílel.

V okamžiku, kdy se pak optimistické vyhlídky poněkud mírní a úspěch se vzdaluje, aktuální změna nálady nebo případný výbuch vzteku, dovolí v dané situaci po uklidnění adaptovat se na aktuální stav a lépe hledat nová řešení, která by ve výsledku vedla k úspěchu a nějaké odměně (lepšímu partnerskému životu, povýšení v práci, lepším známkám atd.).