Ne náhodou je tak nevěra třetím největším finančním ohrožením domácnosti, hned po přílišné zadluženosti a špatném hospodaření. V dlouhodobém vztahu je totiž nevěrný každý třetí, přičemž se nejedná jen o muže. Jak ukázaly další výzkumy, obě pohlaví jsou na tom z pohledu nevěry zcela stejně.

Jeden utajovaný vztah pak stojí rodinu stejně jako rodinná dovolená, a to Češi zrovna nepatří mezi žádné velké rozhazovače. Jen výjimečně jsou k milencům/milenkám štědřejší a jejich měsíční výdaje se vyšplhají až na úroveň průměrných rodinných nákladů na potraviny nebo bydlení.

Rozvod se ženám příliš nevyplácí

Rozvod není jen velmi náročnou psychickou záležitostí, ale i finanční. Nedávný průzkum Národohospodářského ústavu ukázal, že rozvedené ženy přijdou v průměru až o 21,5 % příjmu.

Nejohroženější skupinou jsou při rozvodovém řízení ženy mezi 20 až 29 lety, které si v příjmech pohorší až o 37 %. Oproti tomu muži ve stejné věkové kategorii si o 34 % polepší, jelikož svůj příjem už nadále nesdílejí s manželkou.

S přibývajícím věkem jsou rozdíly v příjmech stále menší, protože právě ženy okolo 30 let jsou nejčastěji na mateřské dovolené a finanční chod domácnosti musí zaštítit manžel. Matky mají příjem obvykle jen z rodičovské nebo z práce na zkrácený úvazek.

Podle Jiřího Šatlavy z Národohospodářského ústavu se však nedá říci, že by muži na rozvodech reálně vydělali. „K tomu chybí spousta dalších dat, nevidíme například vůbec dopady rozvodů na majetek.“ Právě muži jsou často ti, kteří po rozvodu opouštějí domácnost.