Studie psycholožky Andrey Meltzerové z katedry psychologie na Southern Methodist University v Texasu uveřejněná v časopise Journal zkoumala čtyři roky na čtyři stovky manželských párů. Základním bodem zkoumání byla otázka: Může být dobře vypadající manželka klíčem k perfektnímu vztahu? Bohužel ano.

Také zjistila, že je to právě sexuální přitažlivost, která hraje hlavní roli v lidských vztazích. Překvapivě ale jen pro muže. Ti si na vzhledu partnerky potrpí daleko více než ženy.

Atraktivita, klíč ke spokojenosti

Podle texaských psychologů atraktivní manželka přispívá výrazně ke spokojenému manželství. Muži s méně pohlednými ženami mají v manželství více problémů a jsou méně spokojení. „Naše objevy dokazují, že atraktivita manželky má větší vliv na spokojenost manžela než atraktivita manžela na spokojenost manželky,“ tvrdí ve své studii Meltzerová.

To znamená, že ve většině případů záleží úspěch manželství na tom, jak vypadá vdaná žena. Muži jsou v tomto ohledu velmi vybíraví a snadno se nechávají ovlivnit vzhledem. Tento závěr potvrzují samy ženy.  Ke spokojenému manželství se totiž hlásily ty, které byly ve výzkumu považovány za velmi atraktivní. Jejich manželství prý bylo velmi spokojené, klidné a stabilní.

„Dobře vypadající manželky také uváděly vyšší spokojenost v manželství, protože ženino štěstí více závisí na tom, zda je šťastný její muž,“ tvrdí Meltzerová.

Ženy vzhled neovlivňuje

Studie ale také ukázala, že u žen nehrála nespokojenost nebo spokojenost v manželství v otázce vzhledu manžela vůbec žádnou roli. Stejně tak tomu bylo i u žen s atraktivními manžely.

Profesor Benjamin Karney došel v roce 2008 k podobným závěrům jako psycholožka Andrea Meltzerová. Prokázal, že muži, kteří žijí s krásnými manželkami a jsou vnímáni jako méně atraktivní než jejich protějšky, vykazují ve vztahu velkou spokojenost a jsou také více oddaní. Profesor Karney v závěru uvedl, že důvodem spokojenosti bylo to, že se muži se svou nevelkou atraktivitou vyrovnávali právě pomocí krásné ženy. A to vedlo k všeobecné spokojenosti.