„Ženy jsou lepší v zahájení složitých rozhovorů s partnerem, které můžou pomoci vyřešit problém a dovolí oběma stranám posunout se dál. Platí to ale jen v tom případě, že žena dokáže rychle zase získat vyrovnanost a uklidnit se,“ tvrdí tým docentky psychologie Lian Blochové z Berkeley a Stanfordu.

Paradoxně, když se muži snaží problém řešit jako první a diskuzi zahájí, často se dozvědí, že se snaží věci řešit příliš rychle.

„Když jde o zvládání negativních emocí během konfliktu, více záleží na ženách. Emoce jako hněv a opovržení se mohou jevit jako ohrožující pár. Ale náš výzkum naznačuje, že pokud jsou schopny se zvláště manželky rychle uklidnit, pak manželství dobře prosperuje a trvá,“ tvrdí Blochová.

Nejšťastnější pak podle ní jsou ta manželství, v nichž partneři dokážou jednat konstruktivně a nejsou prchliví. Zvláště vyrovnaný přístup manželky v takové nelehké konverzaci je pro manželství stěžejní.