Rok 1989 byl v mnoha oblastech zlomový, zasáhl nějak i do intimního života Čechů?

Rok 1989 přinesl svobodu ve všech směrech. Otevřely se nejen možnosti, ale i komunikace o intimních věcech. Sex a vše s ním spojené přestalo být tabu. Snadná dostupnost informací a možnosti antikoncepce včetně edukace mladých dívek přinesla své zisky také v podobě snížení počtu umělého přerušení těhotenství. Díky časopisům, porno filmům a následně i porno televizním kanálům se obohatil především život mnoha mužů, a nové impulsy tak zavály do mnohých ložnic.

Erotické hračky přestaly být úzkoprofilovým zbožím. Ženy získaly možnost zvýšení svého sex-appealu nepřeberným výběrem spodního prádla, oblečení a podobně. Na druhou stranu je však nutné říci, že každá mince má dvě strany. Tou odvrácenou stranou v tomto případě je například zvýšení rozvodovosti, trend snižování svatebních obřadů, ale i šíření pohlavně přenosných nemocí…

Jak moc se za poslední čtvrtstoletí změnilo sexuální chování Čechů?

Výzkumy sexuálního chování v ČR neshledaly žádné výrazné změny oproti období před dvaceti lety, s výjimkou používání antikoncepce a možností edukace. Zajímavostí může být to, že dle tohoto výzkumu poklesla spokojenost s vlastním sexuálním životem, a to zvláště u žen.

To jsou výzkumy, co ale přináší praxe?

Z průzkumů Institutu partnerských vztahů se může zdát, že dochází k postupnému rozšiřování „sexuální normy“, tedy toho, co lidé v sexu považují za běžné, a to převážně v oblasti sexuálních praktik. Za „normální“ je nyní považován např. anální, orální sex, ejakulace na obličej a podobně.

Některé výsledky průzkumů také naznačují snížení hranice prvního sexuálního styku, zkrácení doby partnerského nesexuálního vztahu či zvýšení počtu sexuálních partnerů. Alarmující se zdají i orientační výsledky u náctiletých, které napovídají na oddělení sexuální zkušenosti od lásky jako takové.

Sledují Češi porno filmy?

Sledování pornografie zvláště u mužů je dnes považováno za běžnou část sexuálního života. Dokonce si vzpomínám, jak jeden zahraniční kolega chtěl provádět výzkum, kde by porovnával skupinu mužů, kteří pornografii sledují, s těmi, kteří se na ni nedívají. Výzkum ztroskotal na skutečnosti, že muže, kteří pornografii nesledují, nenašel. Takže i Češi porno sledují a budou sledovat, je jen otázka kdy, kde a jak často.

Může porno ovlivnit sexuální či partnerský život?

Sledování pornografie určitě sexuální a tím i partnerský život ovlivňuje. Pohádky pro muže, jak se někdy pornografie nazývá, jsou většinou zaměřené na výkon, variabilitu partnerů a praktik, z hlediska reálného života však mohou být zásadně zavádějící. Půlhodinová soulož, zaručený vokální orgasmus ženy, neutuchající vzrušení ženy při felaci, erekce na stupeň čtyři po celou dlouhou dobu sexuálních praktik a podobně jsou ve skutečném životě jen výjimkou.

Při neuvědomění si tohoto faktu se pak v praxi můžeme setkat nejen s představami prožívané sexuální nudy ve vztahu, ale v konečném důsledku i s vývojem mnohých sexuálních dysfunkcí. Ukazuje se i to, že tento druh médií je tím, co ovlivňuje pojetí sexuální normy, která se, jak jsem již uvedla, oproti minulé době výrazně rozšiřuje.

Takže sledování „pohádek pro muže“ může mít i negativní dopad?

Vzniká názor na eventuální škodlivost sledování pornografie ve smyslu jejího preferování před partnerským sexem speciálně vlivem krátkých intenzivních pornosekvencí, v jejichž důsledku pak reálné podněty sexuální partnerky nejsou dostatečně silné.

Zdá se, že to, co bylo donedávna považováno za neškodnou pohádku pro dospělé, může mít s rozvojem internetu u některých jedinců negativní vliv na partnerský život. Problémy v sexuálním životě se samozřejmě následně odrážejí i ve vztahu dvou lidí. Platí to však i obráceně, že problémy ve vztahu mají vliv na partnerský sex.

Chceme-li tedy být spokojeni, je třeba o náš vztah pečovat. Důležitá je vzájemná úcta, tolerance, otevřená komunikace, schopnost porozumění a láska mezi partnery. Co se týká sledování pornografie, to není pro vztah nebezpečné, pokud není mužem upřednostňovaná před vlastní partnerkou a pokud ona není obecně zásadně proti jejímu sledování např. vlivem víry, osobních morálních zásad a podobně.

Co sexuální pomůcky v českých ložnicích?

Erotické pomůcky najdete dnes zcela běžně v mnohých českých ložnicích. Každým rokem jsou na trh uváděny nové vibrátory a už sto let je pryč doba, kdy byly tyto pomůcky pouze v rukách lékařů. Tehdy jimi lékaři léčili hysterii u žen, dnes je ženy užívají pro své potěšení, i když i současná medicína je může využívat při léčbě různých sexuálních dysfunkcí. Erotické hračky ale nejsou určeny jen pro ženy, jsou v oblibě i u mužů. Většinou slouží k masturbaci či zpestření partnerského života.

Málo se mluví o sexu seniorů, tato podkapitola lidského života stále zůstává hodně uzavřená. Jaký milostný život mají oni?

Sexualita je přirozenou součástí lidského života, a to se týká i období stáří. Současní senioři mají obrovskou výhodu v tom, že dnešní doba umožňuje díky účinným lékům erekci u mužů všech věkových skupin prakticky na přání. Tím se zásadně zvýšila kvalita života také u stárnoucích mužů. Takže i současní senioři se mohou plně sexu věnovat a není to nic ojedinělého a výjimečného.

Jak jsou podle vás Češi tolerantní k homosexuálům?

V tomto ohledu se zásadně změnil názor Čechů na homosexualitu. Česká společnost je jednou z nejtolerantnějších v Evropě. Je to z části dáno sekulární společností. Výsledky výzkumů ukazují, že v současné době homosexualitu považuje více než jedna čtvrtina populace za přirozený jev.

Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými k vám přicházejí partnerské páry?

V oblasti sexuálního chování je to rozdílná sexuální apetence a různé sexuální dysfunkce. V oblasti vztahů je to nejčastěji problematika nevěry a problémy v partnerské komunikaci. V tomto směru se trendy nemění.