Bez ohledu na vtipkování slavného autora divadelních her je chronometr lidského života zařízením vysoce demokratickým. Tiká stejně rychle pánům jako kmánům. Celkový počet kmitů kyvadla bývá u jednotlivých lidí docela rozdílný.

Jinak je tomu ovšem se subjektivním vnímáním času. V mládí nám rok připadá téměř nekonečný. Naopak starý člověk se nestačí divit, jak to od Vánoc do Velikonoc letí. Jenom ten důchod by mohl chodit trochu častěji.

Vědci však dokázali, navzdory všem pochybnostem satirika Nestroye, že muži, kteří žijí v manželském nebo partnerském vztahu, mají vyšší šanci na delší život. Vypovídají o tom demografické statistiky mnoha zemí. Důvody se zdají být víc než jasné. Je to důsledek pravidelnější životosprávy. Přispívá k němu všechno, co můžeme zahrnout do termínu „péče o člověka“.

Oběti zrůdných manželek

Neplatí to však univerzálně. Nemusím snad připomínat, že výjimky potvrzují pravidlo. To, jak jedna žena pečuje o svého muže, se někdy nedá srovnat s kvalitou péče jiné manželky.

Statistiku delšího života ženáčů kazí případy obětí zrůdných manželek. Ty jsou schopné svého muže totálně otrávit, utrápit nebo přivést do blázince. Je však zjevné, že tyto případy patří spíš k výjimečným.

Také domácí násilí ze strany mužů a žen má naprosto rozličné formy. To mužské se téměř vždycky vyznačuje zřetelně tělesnou agresí. Ženy používají zbraně více skryté a rafinované. Je to logické. Za mužskou agresivitu je zodpovědný mužský hormon testosteron. Vliv ženských hormonů na psychiku nebývá na první pohled tak patrný.

Delší život ženatých mužů svědčí o tom, že pozitivní vlivy partnerského soužití převažují nad negativními.

Ženské domácí násilí často spočívá v dlouhodobém a systematickém šikanování, zesměšňování a podceňování partnera. Žena cílevědomě podkopává mužovo sebevědomí. Někdy ale volí i jiné zákeřné zbraně. Třeba hysterické stavy spojené s pláčem a dalšími formami psychického nátlaku nebo vydírání. Případně sáhne k rafinovanému potravinovému teroru - buď nevaří vůbec, nebo neoblíbená jídla, naschvál a za trest.

Delší život ženatých mužů však svědčí o tom, že pozitivní vlivy partnerského soužití převažují nad negativními. Co je zvláštní, délku života žen ovlivňuje rodinný stav jen málo. Jako kdyby to vyjadřovalo známou skutečnost, že jsou mnohem odolnějším pohlavím. Jasně to dokládají i suchá fakta. Žijí v průměru o osm roků déle než muži.

Tato skutečnost má vliv na zajímavý demografický údaj. V ČR připadá na jednoho vdovce sedm vdov. Vdovec už většinou nehledá další vztah a nežení se.

Naopak většina z těch sedmi vdov často pátrá po možném životním partnerovi. Je pro ně smutnou skutečností, že na svatebním trhu nebývají, a logicky ani nemohou být, příliš úspěšné. Platí hořkou daň za to, že se dožívají delšího věku.