Podle profesorky Simone Shamayové Tsooryové z Univerzity v Haifě odpovídají tyto objevy tomu, co sociální psychologové pozorují u žen a mužů běžně. Ženy jsou familiernější a mají větší touhu po sblížení, zatímco muži jsou soutěživé pohlaví toužící vyniknout a šplhat na společenském žebříčku.

Ve výzkumu izraelských vědců bylo několik desítek osob testováno po podání nosního spreje s oxytocinem. Kontrolní skupina dostávala placebo. Muži i ženy pak měli analyzovat záběry různých interakcí mezi lidmi.

Výsledky jasně dokazují, že skupina s oxytocinem měla výrazně lepší schopnost interpretovat sociální interakce mezi lidmi. Vedle toho však vyšlo také najevo, že ženy mnohem lépe identifikovaly přátelské interakce, zatímco muži soutěživost.