Když redaktoři porovnali domácí údaje se zahraničními, chyběl České republice k celkovému vítězství jenom krůček. Tou zásadní zprávou byl fakt, že česká soulož patří podle časopisu k jedněm z nejdelších na světě.

Sovětský sexuolog G. Vasilčenko přesvědčil několik set mužů, aby souložili se stopkami v ruce a počítali frikční pohyby sem i tam.

Zmíněný článek mě vyprovokoval k tomu, abych zalistovat ve vědeckých studiích. Našel jsem přehled, který před 35 lety uveřejnil profesor Jan Raboch. Není jistě žádný důvod k tomu, aby se od té doby trvání soulože nějak zásadně změnilo. Technický pokrok sice nezastavíš, máme nesporně mnohem lepší televize a počítače, troufám si však říci, že náš pohlavní styk je přes všechny moderní vynálezy po léta trapně stejný.

Jak bylo v roce 1977 zvykem, vycházely základní údaje ze sovětských výzkumů profesora G. Vasilčenka. Tento sexuolog dokázal několik set mužů přesvědčit, aby souložili se stopkami v ruce. Měřili čas od zavedení penisu do pochvy a současně u toho ještě počítali množství provedených frikčních pohybů sem a tam.

Zde jsou výsledky. Kromě několika patologických souloží velmi mladých jedinců, u nichž skončil pohlavní styk po několika málo pohybech, se vyprofilovala hlavní skupina takzvaně „normálních“ mužů s hodnotami kolem průměru.

Nejkratší styk trval 1 minutu a 14 vteřin

U nich Vasilčenko zjistil, že nejkratší styk trval 1 minutu a 14 vteřin při 68 frikcích. Nejdelší pak 3 minuty 34 vteřin při 270 pohybech. Profesor dále potvrdil známou skutečnost, že pohlavní styk trval tím kratší dobu, čím delší přestávka mu předcházela v pohlavním životě muže.

Dalším zajímavým poznatkem bylo, že manipulace se stopkami a počítání pohybů prodloužila u většiny mužů trvání styku o 10 až 20 procent. Měření času nemělo při tom tak výrazný účinek jako počítání pohybů.

Výrazné zkrácení doby soulože způsobil také první koitus s novou partnerkou. Tělesné uspokojení v takovém případě nastupovalo skutečně téměř zázračným tempem. Po 30. roce věku se u většiny mužů začala doba trvání pohlavního styku výrazně prodlužovat. Na toto prodloužení někdy zapůsobila i malá dávka požitého alkoholu.

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se 

Nejzajímavějším zjištěním bylo, že jak v Sovětském svazu, tak i v Československu byla průměrná doba spojení 2 minuty a 2 vteřiny. Nějak to neodpovídá moderním výsledkům, které udávají podstatně delší časy. Možná to způsobil prozaický fakt, že lidé už nejsou ochotni souložit se stopkami v ruce a dobu trvání pohlavního styku pouze odhadují. Více si pak vymýšlejí.

Jedna věc se ale jeví jasně. Je nesmysl považovat pohlavní styk za olympijskou disciplínu nebo za výzvu k překonávání rekordů. Nejvíc zde totiž platí známé olympijské heslo: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.