Další poslankyně tento návrh odmítla údajně pro své židovské náboženství. Asi netušila, že největší propagátor odkriminalizování homosexuality, Magnus Hirschfeld, vyznával stejnou náboženskou víru. Právě proto byl jeho berlínský ústav posléze nacisty zcela zničen.

K židovskému náboženství se celoživotně hlásil také průkopník sexuologických myšlenek a klasik psychoanalýzy Sigmund Freud.

Mnohé takové sexuální problémy mají jepičí život. Vzpomínáte na vášnivé diskuse kolem registrovaného partnerství? Konzervativci vyhrožovali ohrožením rodiny. Dnes po tom problému neštěkne ani pes a žádnou rodinu samozřejmě neohrozil.

Na vztahy politiky a sexuality přišli jako první Američané

Od 50. let minulého století v USA pravidelně zveřejňují celonárodní studie sexuálního chování, zvyků a preferencí. V posledních desetiletích se k tomu přidávají politické postoje.

Největší překvapení způsobil v roce 1993 bestseller manželů Janusových. Rozdělil americkou společnost podle politických názorů na ultraliberály, liberály, konzervativce, ultrakonzervativce a nezávislé. Nebylo žádným překvapením, že se tyto skupiny výrazně lišily v názorech na zobrazování sexuality v masmédiích, na umělé přerušení těhotenství, sexuální výchovu i na rodinu.

Velikým překvapením je však relativně velice časné zahájení pohlavního života u příslušníků konzervativního křídla. Dále pak jejich poměrně shovívavý postoj k onanii a orálnímu sexu. Tak třeba sexuální styky ve věku do 14 let mělo 19 % ultrakonzervativních, 12 % nezávislých a 14 % ultraliberálních respondentů.

Ještě více se můžeme podivovat nad tím, že antikoncepci užívalo 66 % ultrakonzervativních, 65 % nezávislých a 55 % ultraliberálních dotazovaných.

Hodně lidí se domnívá, že politická orientace ovlivňuje i sexuální postoje

Ukazuje se, že to tak být nemusí. Trojúhelníkové boží oko dohlédne jen do veřejných míst. Ovlivní různá prohlášení a parlamentní hlasování. Do svrchovaného soukromí partnerské ložnice však už tolik nevidí. Tam mohou konzervativci, liberálové i nezávislí odložit s oděvem i své politické přesvědčení.

Jen málo amerických výzkumů se zabývá vztahem politiky k homosexualitě a k prostituci. Ve srovnání s ČR bychom se tam mohli dočkat mnohem většího odsouzení. Bylo by svrchovaně zajímavé sledovat, nakolik se skutečný život Američanů shoduje v této otázce s proklamovaným politickým názorem.

U nás i špičkoví političtí představitelé často bloudí zprava doleva nebo tápou mezi konzervatismem a liberalismem. Svědčí o tom občasné komické hlasování napříč politickým spektrem.

Někteří nemají v sexuálních problémech jasno ještě těsně před hlasováním. Takoví by si měli opravdu začít pomalu hledat jiné zaměstnání.