Velmi často totiž svým odchodem žena v muži vzbudí mnohem větší agresi a ten začne dělat vše možné, aby se ženě pomstil. Ženy tak žijí v neustálém strachu a taky stresu.

"Pokud jsou v manželství navíc i děti, je žena téměř v pasti. Většinou psychický teror pokračuje i do konce boje o svěření do péče jednoho z nich. A není výjimečné, že problémy pokračují i při předávání si dětí v budoucnu," upozorňuje na závažnost problému Kateřina Hollá ze serveru Sexuálně.cz.

Bohužel v České republice problém domácího násilí legislativa neřeší až do konce. Ženě sice dnes již pomůže od muže odejít či vykázat ho z bytu, ale nikde není psáno, že muž nezíská dítě do své péče nebo že jí dál už nebude ubližovat. Tudíž ani po rozvodu ještě žena nemá zdaleka vyhráno.

Násilí se dopouštějí lidé s poruchou osobnosti

Řešit konflikty a problémy neumí každý a většinou to vyžaduje velkou míru tolerantnosti a respektu k druhému. Ti, co toto všechno nezvládají se velmi často dopouští domácího násilí. Nemusí se vždy jednat o fyzický atak, ale i o psychický teror. I ten lze totiž považovat za formu násilí.

Ve většině případů se násilí dopouští člověk, který má výraznou poruchu osobnosti.

"Dříve se jim říkalo psychopati, ale jelikož toto označení již nabylo pejorativního významu, používají se spíše termíny dissociální osobnost či hraniční porucha osobnosti," upozorňuje Hollá.

Podle ní má takový člověk potřebu druhého kontrolovat, ovládat, dosáhnout toho, čeho on sám chce. Jeho chování má velké výkyvy, od výrazně pozitivního, kdy druhého člověka zahrne vším, co si jen může přát, přes výrazně negativní. Negativní může mít podobu primitivního násilí, kdy většinou muž zbije ženu, ale také velmi sofistikovaného promyšleného týrání, kdy psychopat přesvědčí oběť, že je to vlastně její vina, že si vše zaslouží, že si to tak vybrala právě ona.

Domluva je téměř nemožná

Násilník většinou nerespektuje žádné autority a už vůbec ne nějaké potřeby dítěte. Vidí pouze sám sebe a rozhodně ho netíží svědomí. Vlastně ani neví, co takové svědomí je.

S takovým člověkem se prostě domluvit nedá na zcela běžných věcech, natož na péči o dítě. O to horší pak je, když to nařídí týranému rodiči soud. Nejen že si žena tak neustále bude připomínat vše, čeho se na ní muž dopouštěl, ale také bude žít v panickém strachu, jak celou věc zvládne jejich dítě.

Takové rozhodnutí může mít podle psychologů naprosto tragické následky. A proto se nelze divit, když se žena v takové situaci rozhodne pro nějaké naprosto iracionální řešení. Hledá tak cestu ze své svízelné situace.

Samozřejmě tyrani nemusí být vždy jen muži. Existuje nesčetně případů, kdy v roli týraného je naopak muž. V každém případě, ani pro ně tato situace není jednoduchá, zvláště pak chtějí-li usilovat o svěření dítěte do péče.

"Nicméně existuje mnoho otců, kteří tohoto trendu zneužívají. A lžou, když tvrdí, že matka proti nim dítě navádí, přestože se naopak snaží, aby nebyl přerušen kontakt mezi nimi. Bohužel těmto mužům to často nestačí a domáhají se svého práva, například střídavé péče, přestože je to objektivně na úkor dítěte," dodává Hollá.

 Projevy domácího násilí
zastrašování – zlé pohledy, výhružná gesta, předvádění zbraní, ničení věcí, ubližování jiným v přítomnosti ohrožené osoby
zvýšená kontrola všeho, co ohrožená osoba dělá – kam jde, s kým mluví, co říká, kdy se vrátí, omezování samostatnosti a rozhodování o sobě
kritizování a ponižování – nadávky, zesměšňování, snižování schopností
vyhrožování a vydírání – nucení k poslušnosti, vyhrožování bitím, přerušením kontaktů, sebevraždou, vydírání přes děti, vnoučata, vyvolávání pocitů viny
fyzické násilí – facky, rány pěstí, kopání, tlučení hlavou (např. o stěnu, topení), rdoušení, tahání za vlasy, bití nějakým předmětem apod.
sociální násilí – izolace od příbuzných a přátel – zákaz přijímat návštěvy, svým chováním odrazovat návštěvníka od dalších návštěv, zákaz telefonovat, dívat se na TV, doprovázení např. k lékaři, na úřady
ekonomické zneužívání – zamezení přístupu k financím (i vlastním), vydírání, vynucování přepsání bytu, nemovitosti
sexuální násilí
kombinace