Jenže každé potěšení něco stojí. To platí pro intimní chvilky stejně jako pro kulinářské zážitky ve vybraných restauracích, plavbu luxusní výletní lodí po Středozemním moři nebo návštěvu koncertu špičkového hudebníka. Není sporu ani o tom, že i sexuální aktivita člověka podléhá zákonům trhu. Za sex se prostě platí. Někdy stojí jenom dobrou pověst, jindy je zapotřebí otevřít peněženku, a v některých případech dokonce pořádně pustit žilou bankovnímu kontu.

Sexuální trh nerozdal stejné karty mužům a ženám. Ženské vajíčko je mnohem dražší než mužská spermie. Žena se svou sexualitou účinně šetří. Muž naopak projevuje tendenci k nehoráznému plýtvání. Těhotenství představuje pro ženu nesmírně velikou investici. Oplodnění znamená pro muže jednorázové předání několika kapek ejakulátu. Nestojí skoro nic.

Pánové se obvykle ocitají v roli kupujícího a dámy v pozici prodávajícího. Při takovémto rozdělení rolí není divu, že neviditelná ruka trhu podléhá různým výkyvům. Cena sexu se mění v souladu s kolísáním jeho tržní hodnoty.

Platidlem nemusí být pouze peníze, jako v případě prosté prostituce. Cenou může být i naturální plnění: dary, šperky, toalety, nájemné bytu, stravování, mimořádné odměny, luxusní dovolená nebo pouze zvýšený společenský status. Na špičce této hodnotové pyramidy pak stojí uzavření manželství jako cena za trvalý nájem toho, co se dá sehnat na sexuálním trhu.

Vyskytují se na něm i falešní hráči, rány pod pás, nepřehledné licitace nebo loupeže, stejně jako v každém jiném tržním hospodářství. Typickou sexuální loupeží je například znásilnění. Násilník neplatí, prostě bere.

Zákon nabídky a poptávky velí ženám, aby svou sexualitu omezovaly

Omezením nabídky dosáhnou poměrně vysoké ceny. Čeho je málo, to je drahé. Český ekonom Petr Houdek zjistil studiem zahraničních materiálů, že zejména v zemích, kde je pro ženy obtížné dosáhnout větší samostatnosti prostřednictvím vzdělání a politické moci, volí sex jako důležitý nástroj k dosažení kvalitního života. V jejich zájmu je pak vyšroubovat cenu sexu na co nejvyšší úroveň. To znamená chovat se co nejvíce sexuálně odmítavě.

Většina mezinárodních výzkumů potvrzuje, že v zemích, v nichž mají ženy s muži srovnatelné příležitosti, je jeho cena malá. Sex, který ženy mohou nabídnout, se stává v rámci trhu inflačním platidlem. Roli samozřejmě hraje také tradice, výchova a náboženské přesvědčení. Není však sporu o tom, že tržní mechanismus zpravidla vítězí.

Někdy dokáže vyvolat i velmi extrémní situaci. Třeba když začne ženská nabídka převyšovat mužskou poptávku. Kvůli ženské emancipaci. Cena sexu tím výrazně klesá. Značným handicapem pak trpí hlavně méně atraktivní ženy.

Ekonomka Susan Averettová to dokazuje na příkladu obézních studentek. Mnohem ochotněji souhlasí i s bezplatnými rizikovými sexuálními aktivitami. A to jen proto, aby získaly vůbec nějakého partnera.