Najít zpovědníka není nic snadného. Vše je postavené na důvěře, diskrétnosti, umění naslouchat, taktnosti, spolehlivosti, objektivnosti a pochopení. Jenže všechny tyto vlastnosti má skutečně jen málokdo. Někdy se člověk musí spokojit alespoň s tím, že svěřené informace důvěrník nikdy nezneužije a neřekne třetí osobě. Ale i to může být problém, především u žen.

Ne všem ženám lze bohužel bezmezně věřit a člověk by měl každou důvěrnici nejprve řádně prověřit. Ženy prostě nedokážou udržet dlouhodobě tajemství, což potvrzuje i nejnovější průzkum, z něhož vyplynulo, že ženy udrží tajemství v průměru 32 minut. [celá zpráva]

Muži jsou v tomto směru mnohem spolehlivější. Dokážou si utvořit určitý nadhled, což ženy vzhledem k emocím příliš neovládají. Podle odborníků lze muže doporučit jako důvěrníky především u partnerských problémů. Ženy si ale musí dát pozor, aby se mezi ně a důvěrníky nevkradly city, takové vztahy nedělají dobrotu.

Můj milý deníčku...

Někdy je lepší svěřit svá trápení papíru. Tento model doporučují i psychoterapeuti, jelikož svěřené věci deníčku pomohou nejen v daný okamžik, ale i později. Pokud si člověk přečte ještě jednou napsané trápení s odstupem času, dokáže si utvořit nadhled a situaci snáze vyhodnotit. Musí být ale opatrný, aby deník neobjevil někdo cizí, kdo by informace v něm mohl zneužít.

Někdy je lepší svěřit se odborníkům

Zpovídat a svěřovat se můžete také odborníkovi, psychologovi, psychoterapeutovi nebo psychiatrovi v poradně. S psychologem lze řešit většinou problémy rodinné, partnerské, rodičovské či profesní. Dokáže vás vyšetřit a poradit vám. S psychoterapeutem lze navíc trénovat simulované situace. Psychiatr dokáže odborně řešit psychické potíže, které mohou hraničit s riziky vážnějších psychických poruch.

Pomoci mohou velmi rychle i koučové či mentorové. Mentorink (mentoring) je o zmapování minulosti a vysvětlení jejího vlivu na přítomnost. O zodpovězení otázek, proč se to či ono dělo. O vlivu výchovy a prvních vztahů na současnost. O definování emočních rovnic a jejich odstraňování.

Koučink velmi dobře navazuje na mentorink. Řeší současnost i budoucnost. Pomáhá jasně si definovat, kde chce člověk být a jak se tam dostat rychleji a jednodušeji, než kdyby se o to pokoušel sám.

Pomoci může i víra

Křesťané by měli chodit pravidelně ke zpovědi a vyzpovídat se ze svých hříchů, jako je závist, pýcha, zlost, chamtivost ale i neupřímnost. Taková zpověď je naprosto důvěrná a podléhá zpovědnímu tajemství. Pro mnohé to může být i výzva, jelikož vždy dojde na otázku: co sami uděláte pro zlepšení?