Většina žen, které se takto zamilují, samy nechápou, co se s nimi vlastně děje. Přestože vědí, že to, co dělají, není správné, nemohou si pomoci. Některé z nich tajně doufají, že muži kvůli nim opustí své rodiny, jiné se smíří s pozicí milenky. Každopádně nikdo si nemůže poručit v tom, kdo se mu líbí a kdo ne. Cit vzniká často velmi rychle, ani nevíme jak.

Proč se často mladé ženy shlédnou ve starších ženatých mužích? Starší muž umí udělat dojem. Je zkušený, zná ženy, ví přesně jak na ně. Dokáže ženě zalichotit a patřičně jí zvednout sebevědomí. Navíc bývají i movitější, a které ženě by nelichotily dárky či honosné večeře při svíčkách?

Přesto všechno má známost s ženáčem jednu nevýhodu. Žena, která takovou známost naváže, přijme nerovnoprávné postavení milenky, a tím může dost poškodit svou prestiž i své další vyhlídky. Její pověst utrpí nejen v očích známých či partnerovy manželky, ale i ve vlastních očích. To partnerovi někdy umožňuje, aby s ní zacházel jako s méněcennou.

Vztah, který je takto předznamenán, má jen malou šanci pro lepší budoucnost. Často, i když se muž rozvede, tento vztah stejně přestane klapat. Nejčastěji k této krizové situaci dojde ještě před samotným rozvodem. Navíc kdykoliv se vynoří konflikt, partner může svého postavení zneužít.

Co ženáči nejčastěji slibují ...

Většina těchto mužů tvrdí, jak si s manželkou nerozumí a slibuje, že se s ní rozvede. Jenže neustále vznikají nové a nové překážky, kvůli nimž může partner rozvod různě odkládat. Pokud se muž takto chová, existuje jediná rada: "Utečte, dokud je ještě čas!"


Existují výjimky

Samozřejmě všichni ženatí muži nejsou stejní. Žijí mezi námi i tací, kteří jsou ve svém manželství opravdu nešťastní a hledají v další ženě východisko ze své situace. Ale ty na první pohled nerozeznáte. Snad jen tak, že se rozvedou ještě předtím, než si s vámi cokoliv začnou.