Kariéra je pro mnoho žen důležitější než rodinný život. Odborníci to přičítají především vlivu výchovy. Dříve se na dívky pohlíželo především jako na budoucí matky. Rodiče tak více řešili, aby se dcera dobře provdala, než aby dosahovala úspěchů ve škole a následně v zaměstnání.

Změna nastala až díky emancipaci a feministickému pohledu na svět. Ženy zatoužily také po uznání a kariérním růstu v zaměstnání, bohužel mnohdy na úkor rodiny. Přestože před tímto stavem celá řada odborníků varovala, až teď tyto teorie potvrdily i vědecké výzkumy.

Ženy generace X, které se narodily v letech 1965 - 1978, začaly novou éru, když vzdělání a stoupání po kariérním žebříčku začalo být prvořadé i u dívek. Postupně víc a víc rodin upouštělo od tradičních modelů rodiny.

Dívky začaly dosahovat rovnocenných úspěchů s muži, a to jak ve škole, tak i v zaměstnání. Kvůli tomu začaly mateřství odkládat na co možná nejpozději. Volba mezi kariérou a rodinou pro ně byla čím dál jednoznačnější. Kariéra i úspěchy dostaly samozřejmě přednost.

A tak není divu, že podle průzkumu Centra pro pracovní a soukromou politiku, až 43 procent žen generace X - vysokoškolsky vzdělaných žen - zůstalo ještě ve 40 letech bezdětných. A to přesto, že až tři čtvrtiny z nich žily v dlouhodobém partnerství.

Neplodnost, ale i nezájem mít děti

Za to, že je mnoho žen generace X bezdětných, může především odkládání mateřství na později a pak také vlastní nechuť mít děti či neschopnost nalézt si toho správného partnera.

Vše je úzce spojeno dnešním životním stylem a uspěchanou dobou. Ženy tráví mnoho času v zaměstnání a obvykle postrádají energii hledat si partnera. Někdy mají i přehnané nároky a než by udělaly ústupek, raději zůstanou samy.

A když už si partnera naleznou, tak jsou rády za každou minutu společného času a na děti pohlíží jako na omezení, které by jim mohlo pokazit kariéru, ale také ukrást veškerý volný čas.

I mezi generací X jsou samozřejmě ženy, jež touží po dětech. Nicméně stále více zapomínají na ten fakt, že plodnost ženy je velmi omezená věkem. A čím starší žena je, tím je menší šance, že otěhotní. Bohužel některé ženy pak příliš mnoho spoléhají na moderní medicínu a tedy umělé oplodnění. Ale ani to nakonec nemusí pomoci.