Ženy jako nadřízené jsou vnímány svými podřízenými skutečně velmi špatně. Podle odborníků je až zarážející, jak moc jsou s jejich vedením nespokojené samy ženy. Až dvě třetiny z nich by si totiž za svého nadřízeného vybraly raději muže.

I podle žen je totiž snazší pracovat pro nadřízeného muže, jelikož s nimi jedná mnohem příměji a je schopen nalézt snáze konstruktivní řešení. Navíc muži tolik neintrikují, nevytváří tolik dusna v pracovním kolektivu, nepomlouvají za zády zaměstnanců a nejdou tolik přes mrtvoly, jako ženy.

Důležité je dobré pracovní klima

Vědci vyzpovídali 3000 mužů i žen, z nichž 63 procent žen a 75 procent mužů potvrdilo, že muži jsou jako šéfové rozhodně lepší. 

"Výzkum dokazuje, že přestože ženy mají veškeré předpoklady pro vedoucí pozice, postrádají klíčové dovednosti pro vedení lidí. Mohou být tedy vysoce inteligentní a mít výborné výsledky, ale celkově firmám mohou uškodit, pokud se díky nim zhorší pracovní klima," vysvětluje pro Daily Mail David Brown ze serveru UKJobs.net, jež výzkum zadal.

"Lidé prostě chtějí chodit do práce s vědomím, že jim jejich nadřízení věří a na 100 procent je i podporují," dodává Brown.

Nejvíce zaměstnancům na ženách vadilo, že příliš intrikují, "jdou přes mrtvoly" a také, že lze velmi snadno podle výkyvů jejich nálad určit, kdy se blíží jejich perioda.

Dále jim vadí, že ženy nedokáží patřičně ocenit kvality podřízených, jelikož v nich vidí svou konkurenci a mají tendence s nimi neustále bojovat o své místo na výslunní. Práci ostatních pak často prezentují za svou, nemají ani tolik problémů své neúspěchy hodit na hlavy podřízených. V neposlední řadě prý také mnoho času věnují své péči o vzhled.

Nadřízené ženy mají ale i své klady

Samozřejmě nelze všechny ženy - šéfky vhazovat do jednoho pytle. Například 14 procent dotázaných se ve svém životě setkalo se skutečně výtečnými šéfkami, jež měly mnohem více kladů než muži.

Některé ženy naopak bývají přátelštější a citlivější a dokáží se mnohem více vcítit do osobních problémů podřízených. Mnohem lépe pak tedy akceptují i nejrůznější volna, například kvůli péči o děti apod.

"Rozhodně bychom neměli zapomínat na to, že i když je někdy těžké se ženami jako nadřízenými vyjít, nelze říci, že svou práci nedělají dobře. Většina negativ se týká výhradně vytváření špatného pracovního prostředí," dodává Brown.