Věrní muži jsou podle zjištění vědců chytřejší, dokážou se totiž lépe přizpůsobit evoluční novince, kterou podle nich věrnost představuje. O článku, který vyšel v odborném časopise Social Psychology Quarterly, informoval britský server Daily Mail.

Z pohledu evoluce byli muži vždy tak trochu polygamní. Ovšem v posledních letech se mění pohled na celou věc.

"Moderní je věrnost. Z evolučního hlediska je čím dál častěji sexuální vztah vnímán za čistě exkluzivní a záleží na inteligenci každého muže, jak je na tyto novátorské postupy schopen reagovat," vysvětluje pro deník Daily Mail londýnský evoluční psycholog  Satoši Kanazawa.

Svodům podlehnou jen hloupí

Čím vyšší má muž inteligenci, tím více se přizpůsobuje těmto trendům a lze tedy i  tvrdit, že bude i s větší pravděpodobností věrnější.

Svodům ostatních žen tedy podlehnou většinou muži hloupí a nevzdělaní.

"Podle mé teorie mají tedy inteligentnější muži větší šanci vnímat hodnoty sexuální výjimečnosti než méně inteligentní," dodává Kanazawa.

Tuto teorii, jež poukazuje na vztah mezi věrností a inteligencí, však nelze použít na ženy. A to proto, že ženy jsou stále společností vnímány jako věrné jednomu muži, a to i v jinak polygamní společnosti. Tudíž u nich dle psychologa tyto vazby nelze prokázat.

Inteligence má vliv i na další životní postoje

Z výzkumů Kanazawy také vzešlo, že inteligence hraje velmi důležitou roli i u dalších životních postojů. Například mezi inteligentnějšími lidmi je i mnohem méně nábožensky zaměřených lidí či konzervativců.

Z evolučního hlediska jsou totiž konzervativní názory primitivní, zatímco nesobecké liberálnější názory jsou považovány za vyspělejší a souvisí s vysokou inteligencí.

Podle Kanazawy jsou všeobecně chytřejší lidé otevření novým myšlenkám a postupům. A naopak hloupější lidé více lnou k víře v Boha, což je pozůstatek historického pohledu na svět.