Okolí si totiž činí úsudek o atraktivitě neznámých osob v kontrastu k jejich okolí. A když je muž vedle méně přitažlivého kamaráda a žena vedle méně přitažlivé kamarádky, pak jsou považováni za atraktivnější, než kdyby přišli sami či stáli vedle stejně atraktivního jedince.

„Když stojíte vedle osoby stejného pohlaví, pak podléháte efektu kontrastu. Když je váš kamarád nebo kamarádka neatraktivní, pak vás to činí relativně v očích pozorovatelů atraktivnějšími,“ tvrdí psycholog Anthony Little ze skotské Stirling University.

Efekt kontrastu ovšem působí zcela opačně dvou jedinců opačného pohlaví. Tedy pokud jde člověk na party s osobou opačného pohlaví, vyplatí se naopak v takovém případě obklopovat se jedinci mnohem atraktivnějšími.

„Když se podíváte na Hugha Hefnera a jeho fyzickou přitažlivost, stěží budete okouzleni. Ale když ho uvidíte v objetí jeho krásných žen, najednou začnete vnímat jiné jeho přednosti, že je bohatý, šarmantní a vtipný. Stane se najednou atraktivním,“ dodal Little.