Podle českých výzkumů se situace za posledních dvacet let příliš nezměnila. Pokud se zeptáme českých žen, jestli je muž někdy v životě přinutil k pohlavnímu styku násilím, pohybuje se počet kladných odpovědí mezi 11–14 procenty. Nejméně v polovině případů to byl vlastní manžel nebo stálý partner.

Zákony v mnoha zemích obsahovaly po staletí tzv. manželskou výjimku. Soud nemohl potrestat manžela za znásilnění vlastní manželky. Vdaná žena se zákonným a nezrušitelným slibem oddala svému muži. A pohlavní styk patřil mezi samozřejmé manželské povinnosti. Trestní zákoníky většiny vyspělých zemí klasifikují dnes znásilnění v manželství jako trestný čin. Fakt, že šlo o pohlavní styk mezi manžely, nepředstavuje polehčující okolnost.

Většina těchto zákonů považuje za znásilnění pouze takové případy, kdy došlo k použití fyzické síly nebo vyhrožování touto silou. Existují však i jiné způsoby zastrašování. Třeba vyhrožování rozvodem. Soudci, kteří posuzují jednotlivé případy, často zjišťují, že donucení k sexuálnímu styku může mít různé formy. Podle některých feministek je znásilněním i soulož, k níž žena přistoupí, aby byl doma klid. Pokud pak podá žalobu pro znásilnění, pořádně tím překvapí svého manžela.

Jeden americký časopis nedávno uveřejnil karikaturu muže, který se v manželské ložnici připravuje k sexu se slovy: „Myslím, že by měl být přítomen můj právní zástupce.“ Vypadá to jako vtip, ale údajně není. Americký psycholog, jehož jsme vyslechli na nedávném sexuologickém kongresu, nás upozornil, do jak absurdních poloh se situace dostává.

Písemný souhlas se souloží

Začal doporučovat mužům, aby si před každou souloží vyžádali od své partnerky písemný souhlas. Vychází při tom ze svých klinických zkušeností.

Sociologové D. Finkelhor a K. Yllo rozlišují čtyři typy sexu vynuceného v manželství.

První představuje sociální nátlak. Žena přistupuje k sexu pod tlakem jakéhosi sociálního očekávání. I druhý způsob se odehrává bez přímého násilí. Obsahuje prvek ohrožení. Partner vyhrožuje partnerce, že ji opustí, odebere peníze nebo jiné zdroje. Třetím typem je hrozba fyzickým násilím. Teprve čtvrtý typ představuje donucení k souloži s přímým užitím fyzické síly.

Jednou z variant znásilnění v manželství jsou případy, kdy muž přinutí ženu k jiným sexuálním praktikám. Například k orálnímu nebo análnímu sexu. Agresor ji nutí dělat takové věci, jimiž se cítí ponížena a zneuctěna. Soudní znalec pak musí posoudit, jestli protest ženy není pouze účelový. A zda se dotyčná svému muži nechce jenom pomstít za jiná příkoří.

V České republice vyjde série DVD s názvem Škola sexu. Mnohé sekvence obsahují kuriózní sexuální praktiky. Série by proto měla obsahovat i poučení, že základní podmínkou k praktikování jakékoli sexuální aktivity je dobrovolný souhlas účastníků. Snad k němu u nás nebude zapotřebí notářské osvědčení.