V roce 2001 vydali australští vědci zprávu, podle níž se bratrancům a sestřenicím z prvního kolene, tedy dětem sourozenců, rodí výrazně více postižených potomků než dvěma nepříbuzným rodičům.

Profesor Alan Bittles, ředitel Centra srovnávací genomiky při Murdochově univerzitě v australském Perthu, tvrdí, že to není pravda. Sám se danou problematikou zabýval třicet let a nic podobného nezjistil. Navíc se mu teď podařilo provést srovnávací revizi osmačtyřiceti velkých studií z jedenácti zemí světa a opět došel ke stejnému závěru.

„V západní kultuře převládá všeobecná domněnka, že manželství bratranců a sestřenic z prvního kolene vedou k negativnímu genetickému výsledku, ovšem velká většina dětí narozená nejbližším bratrancům a sestřenicím se rodí zdravá,“ uvedl profesor Bittles pro australský Daily Telegraph.

Podle něj se rodí nepříbuzným rodičům postižená asi dvě procenta potomků, zatímco nejbližším pokrevním příbuzným asi čtyři procenta. Navíc jen 1,2 procenta takových dětí trpí vysokou mortalitou po narození.