Různé náboženské skupiny se snaží pornografii očerňovat a vytvářejí umělé, ničím nepodložené kampaně, že tyto otevřené sexuální scény mohou lidem škodit a zvláště u mládeže navozují sexuální agresivitu.

Profesor Antony D´Amato z Northwestern Law School v Chicagu ale prokázal, že je tomu naopak. Ve své studii "Porno na vzestupu, znásilnění na ústupu" dokazuje, že dostupnost filmů či fotografií s erotickým obsahem má skutečně pozitivní vliv na násilí v zemi.

"Od roku 1980 poklesl počet znásilnění v zemi o 85 procent. Je to způsobeno větší dostupností pornografie. Čím více v posledních letech přibývá pornografie na internetu a zároveň připojení k internetu, klesá počet sexuálně motivovaných násilných činů," tvrdí právník D´Amato.