V upjaté viktoriánské éře říkávaly matky dcerám před svatební nocí: "Zavři oči a mysli na Anglii!" Slušně vychovaná dívka totiž nesměla připustit, že by jí sexualita mohla přinášet nějaké potěšení. Ještě za dob našich babiček to bylo něco nepatřičného. Dnes už se o ženské sexualitě a prožitcích mluví zcela otevřeně. A nikoho snad není zapotřebí přesvědčovat o tom, že harmonický a bezproblémový sexuální život muže i ženy je základem spokojeného partnerského soužití.

Dřív jsme se v sexuologických poradnách setkávali hlavně s muži, kteří si přicházeli stěžovat na typicky mužské problémy: poruchy erekce a předčasnou ejakulaci. Dnes přibývá zejména ženských pacientek, jelikož ženy právem vyžadují svou rovnocennou účast v sexuálním životě. Své případné problémy jsou ochotny řešit s daleko větší naléhavostí než jejich matky, nebo dokonce babičky.

Příčinou sníženého zájmu o sex může být i nemoc

Porucha sexuální funkce může provázet ženu už od počátků pohlavního života. Patří sem především trvale snížený zájem o sex. Dřív se říkalo frigidita: pohlavní chladnost. Tato porucha může být vrozená, daleko častěji však frigidní ženu stvoří úzkostlivá výchova. Zejména matky, které se často právem obávají o sexuální osud své dcery, se jí snaží zošklivit všechny okolnosti pohlavního styku.

Druhotné poruchy sexuálních funkcí nastávají až po určité době pohlavního života. Příčinou mohou být zhoršené partnerské vztahy nebo nemoc. Ta nemusí vždy souviset s pohlavními orgány. Poruchy se týkají například poševního zvlhčení, lubrikace nebo sexuálního vyvrcholení, orgasmu. Všechny tyto funkce se také mohou měnit v průběhu života.

Ženám trvá rojvoj sexuálních funkcí déle než mužům

Rozvoj ženských sexuálních funkcí vyžaduje podstatně delší dobu, než je tomu u muže. Hlavně mladé dívky bývají i několik let bez orgasmu. Místo soulože dávají přednost objímání, mazlení, hlazení a tak zvaným nekoitálním formám sexuální aktivity.

U mnoha žen dochází k plnému rozvoji sexuální výkonnosti až kolem třiceti let, občas i později. Někdy se druhý podobný vzestup projeví kolem klimakteria. Tento jev vysvětlují někteří odborníci vymizením obav z nežádoucího těhotenství a odpadnutím starostí s menstruačním cyklem.

Důležitá je tolerance na obou stranách

Pohlavní chladnost je snad nejčastější ženskou sexuální poruchou. Typická situace nastává v mladých manželstvích. Po přechodném období líbánek, kdy sexualitu obou zúčastněných ovlivňuje takzvaný "hormon zamilovanosti", přichází po určité době útlum. Většinou postihne ženu, zatímco muž mívá sexuální apetit v nesnížené míře.

Tato situace mladých manželství bývá klasickým případem prvního sexuálního nesouladu. Jedinou léčbou je pak vzájemná tolerance a vstřícnost. Daleko horším postupem se jeví nátlak. A vůbec nejhorší je násilí.