Podobně jako v Německu tomu bylo také v Česku. Po sametové revoluci se snížil počet sexuálních dobrodružství, nemanželských vztahů a zvýšil se věk prvního pohlavního styku. Lidé se však začali méně oddávat erotice také v partnerských vztazích.

Po válce ve východním Německu ženy široce převyšovaly počet mužů v zemi a musely tedy nastoupit na jejich místo v zemědělství, průmyslu i úřadech. Brzy tak byly na mužích zcela nezávislé a mravy se uvolňovaly. A protože nebylo proč se v práci honit, lidé mysleli především na sex. V západní části se ve srovnání s tím vrátily ženy na svá tradiční místa v domácnosti a muži do úřadů a továren.