Podobný vztah mezi výší vzdělání a konzumací alkoholu platí i u mužů, ovšem u žen je mnohem silnější. K tomuto zjištění došli odborníci z London School of Economics, kteří sledovali životní styl tisíců mužů a žen ve věku kolem 39 let.

„Čím byly ženy vzdělanější, tím častěji pily alkohol denně a také uváděly, že mají s pitím větší problémy. Nejvzdělanější lidé podle všeho mají největší problémy s konzumací alkoholu,“ uvedli autoři studie z Londýna.

Podle britských expertů mají nejvzdělanější a nejinteligentnější ženy později děti, odkládají zodpovědnost rodiče, mají bohatší společenský život a pracují v převážně mužském kolektivu, kde se více konzumuje alkohol.