Firma IBM ČR byla nejvýše ohodnocena za to, že důsledně uplatňuje začleňování rovných příležitostí na mnoha úrovních. Firma nabízí flexibilní pracovní dobu a teleworking i zkrácené pracovní úvazky. Také podporuje návrat žen zpět do zaměstnání po mateřské dovolené.

Firma také nabízí celou řadu služeb pro rodiče. Podporuje mateřskou školku v okolí, která nabízí i babysitting pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň, organizuje letní programy pro děti.

Druhá oceněná společnost Mediatel byla pochválena za důraz kladený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve firmě. Tento přístup se odráží i na poměrně vyrovnaném podílu žen a mužů mezi zaměstnanci i v jejím vedení (celkově 49 % zaměstnanců činí ženy a 51 % muži).

Ženy tu zastávají mnoho řídích pozic, a to i v méně "obvyklých" oblastech. Firma dále nabízí pružnou pracovní dobu, možnost práce z domova a částečné pracovní úvazky, což je možnost využívaná i rodiči na mateřské/rodičovské dovolené.

Rozvoj rovných příležitostí má i ekonomický efekt

Podle zahraničních studií přináší zlepšování podmínek pro propojování osobního a pracovního života či rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže inovační a kreativní přístupy, snížení nemocnosti a fluktuace zaměstnanců, zvyšují loajálnost zaměstnanců i zákazníků k firmě a ovlivňují její produktivitu a ziskovost. Stručně řečeno, investuje-li firma do svých zaměstnanců, investuje do svého dlouhodobého úspěchu.

Práce a rodina jsou podle současného nastavení genderových stereotypů v konfliktu především v životě žen, jež jsou neustále stavěny před nutnost volby "buď - anebo". Pro ženy (a některé muže) je přitom řešení vztahu práce a rodiny každodenní realitou, kterou jim společnost neulehčuje.

Vítězné firmy
1. místo IBM ČR
2. místo Mediatel
3. místo Allianz a Microsoft
Zvláštní cena Gender Studies za výrazný pokrok v oblasti prosazování rovných příležitostí: ČSA