Již čtyři roky uplynuly od rozvodu, po kterém jsem zůstala sama se svými dětmi (4 a 11 let). Důvodů k rozvodu bylo hned několik, tím nejzásadnějším byla finanční nezodpovědnost manžela (dluhy, podvody, lži) a jeho víra, která přikazovala, že žena musí ve všem respektovat svého muže. A pokud se tak neděje, je to z její strany považováno za nepokoru a zlo.

Žádostí o rozvod a následným odchodem do azylového domu jsem si tak vysloužila označení čarodějnice a nečistá osoba, s níž manžel přerušil veškerý kontakt. Přestože jsem mu nikdy nechtěla bránit v kontaktu s dětmi, neprojevil o ně zájem. Starší děcko na něj bohužel nemá hezké vzpomínky a mladší jej v podstatě nemělo možnost poznat. Po mém odchodu manžel nadělal spoustu dluhů a skončil v insolvenci, zároveň se znovu oženil.

Nyní po čtyřech letech nezájmu se nečekaně ozval s tím, že by se rád se svými dětmi vídal. Na jednu stranu si uvědomuji, že jako otec má právo své děti vídat, na druhou stranu mám strach z toho, co od něj čekat. Starší děcko má strach, jen když se o tom začne mluvit, dodnes má z posledních dní společného soužití psychické následky a mladší ho nezná.

Prošla jste si těžkým obdobím a máte můj obdiv, jak jste se o sebe a děti dokázala postarat. Ne každý má sílu se z psychicky náročného vztahu vyvázat. Z takové síly můžete čerpat i při dalších důležitých rozhodnutích v životě. Děkuji za důvěru, že s námi sdílíte svůj příběh.

Nyní se dostáváte do nové situace, kdy se biologický otec po letech nezájmu ozývá a rozviřuje váš zaběhlý rodinný systém. Napadá mě spousta otázek, proto by bylo užitečnější být s vámi a pomáhat v dialogu. Když si na ně aspoň takto upřímně odpovíte, mohou vám dát směr.

Jiná úroveň pomoci je právní a v té vám velmi dobře mohou pomoci sociální pracovnice na OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) v místě vašeho bydliště.

Spřádat nitky důvěry nebude jednoduché a ani se to nemusí podařit. Chápu, že pro vás může být velmi obtížné začít věřit člověku, se kterým máte mnoho nepříjemných zkušeností. A je dobré si odpovědět, proč byste to měla dělat? Na čem vám záleží?

Pokud bych se s vámi mohla potkat, velmi by mě zajímalo, zda vůbec chcete, aby se děti se svým otcem začaly scházet.

  • Pokud ano, tak proč?
  • Jak vy o něm jako o člověku teď v této době přemýšlíte?
  • Jakou mu dáváte šanci, že se mohl změnit? Že během let, kdy s dětmi nebyl jakoby „prozřel” a chce začít naplňovat svou otcovskou roli? Může mít partnerku, která ho v tom podporuje?
  • Co jim má jako otec dát? Jaká rizika vidíte?
  • Jak je pro vás důležité, že je to jejich biologický otec?
  • Co myslíte, jaké potřeby ho vedou ke kontaktu se svými dětmi?

Vím, že je to hodně otázek a určitě jsou náročné, ale po nalezení odpovědí na ně se budete mnohem kompetentněji rozhodovat, jaké kroky učiníte.

A nemusíte na to být sama. Jedna možnost je individuální psychologické poradenství. Další, kterou doporučuji, je OSPOD, kde s vámi sociální pracovnice proberou možnosti, aby to ulehčilo vašemu rozhodnutí. Měly by komunikovat i s otcem dětí a zjišťovat jeho potřeby, které ho vedou k tomu, že chce děti vídat. Mohou se tím odhalit potenciální rizika - manipulace, indoktrinace vírou nebo jiné nepříznivé vlivy.

Zájem dětí je na prvním místě

V případě, že se po zralém uvážení rozhodnete pro podpoření vztahu s otcem, zvolte citlivý způsob. Starší dítě může mít negativní zkušenosti z minulosti. S mladším si bude otec vytvářet vztah od počátku.

Děti se nemusí chtít vidět s otcem, protože je cizí, ubližoval mámě apod. Respektujte je v tom.

Zde mě napadá otázka: Zda a jak jste dětem o otci v průběhu let vyprávěla? Pokud budete vidět smysl v jejich vztahu, tak je v tom budete podporovat a ony to tak budou vnímat. Pokud vy vnitřně neuvěříte otci dětí, budete v tlaku, který děti poznají.

Mužský vzor děti přijmou nejen od biologického otce

Pro děti je důležitý mužský vzor, zájem biologického otce tomu tak nahrává. Zároveň věřte tomu, že si děti najdou svůj mužský vzor i v někom jiném.

Děti se o sebe v tomto směru umí postarat (trenér, děda, strýc, váš partner). Nemusíte se tedy kvůli tomu svazovat v názoru, že jedině biologický otec dá vzor mužství svým potomkům.

Je důležité napsat, že si k sobě otec a dítě mohou nalézt cestu i později, kdy budou hledat své kořeny. Ale to už bude jejich vlastní rozhodnutí.

Domluvte si pravidla

Pokud chcete vytvořit šanci na budování vztahů dětí s otcem, musíte vše vytvářet od začátku. Je důležité nic neuspěchat. Začít setkání po hodinách, nic násilného.

Jelikož nemáte určený styk otce s dětmi soudem a vlastně ani žádný neprobíhal, je důležité vytvořit pravidla, za jakých by se měl otec do výchovy zapojovat.

Už při samotném domlouvání se a přístupu k dohodám si můžete ověřovat, jak zodpovědně se exmanžel ke svému rodičovství staví. Děti mají právo na styk s oběma rodiči, ale k právu vždy patří také zodpovědnost.

Vybrala jsem několik možností, určitě existují další

1. Dohodu uděláte sami, bez třetí strany. Takovou dohodu mohou dělat dva kompetentní lidé, kteří si věří, funguje mezi nimi komunikace, věří si, že dohodu zvládnou dodržet. Pro vás dva to může být nejtěžší způsob.

2. Dohodu uzavřete na příslušném OSPOD. Jedná se o úpravu styku s dítětem. Má tu výhodu, že ji se souhlasem obou stran můžete měnit, rozšiřovat, přizpůsobovat potřebám dětí. Znamená to, že budete oba přístupni takovou dohodu sepsat a dodržovat.

3. O soudní úpravu styku může zažádat otec dětí. Vy můžete i nemusíte souhlasit. V průběhu řízení budete mít možnost prokazovat všechny skutečnosti, proč setkávání s otcem není v zájmu dětí.

Snad jsem naplnila vaše očekávání a z mé dlouhé odpovědi si vyberete alespoň kousíček k vašemu užitku. Kdykoli nás můžete kontaktovat. Ať si vyberete jakoukoliv cestu, bude to dobrá cesta, pokud po ní budete odhodlaně kráčet. Přeji radostné dny s dětmi.

Trápí vás jiné téma spjaté s výchovou dítěte, rodinnými vztahy či závislostí? Poraďte se s našimi odborníky. Své příběhy a otázky nám posílejte na: zenaporadna@seznam.cz.