„Snažíme se pomáhat především dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem,“ říká Ivana Tykač, ředitelka organizace Women for Women, která projekt založila.

V roce 2016 podpořil projekt celkem 5214 dětí, nejvíce z nich v Moravskoslezském kraji, nejméně pak na Vysočině.

Milióny na jídlo

Podle slov ředitelky organizace projekt za dobu své existence umožnil získat oběd deseti tisícům školáků. To se podařilo realizovat i díky tomu, že se prostřednictvím OPD za čtyři roky jeho existence vybralo více než 70 miliónů korun, které darovali manželé Tykačovi, dobrovolní dárci a zásadním způsobem na něj přispívá také Ministerstvo školství ČR, které se do projektu rovněž zapojilo a přispělo pro kalendářní rok 2016/2017 částkou 30 miliónů korun.

Na první pohled je problematika školních obědů relativně banální věc, ve skutečnosti ale může mít fatální vliv na psychický a sociální vývoj dítěte. Jak je známo, děti bez oběda nemají dostatek energie a chuť se učit. Co je ale horší, děti, které nechodí na školní obědy, mohou být v budoucnu společensky znevýhodněné.

Projekt chce zabránit tomu, aby situace pro děti bez oběda vyústila v postupné vyčleňování z kolektivu. Spolužáci obědvají, smějí se, mají společné zážitky ze školní jídelny a dítě bez oběda o to všechno přichází.

Stud

„Objevují se i případy, kdy sami rodiče odmítají posílat děti do školy. Jednoduše se stydí za to, že jim nemohou platit obědy,“ uvedla Tykač. Dodala, že tyto děti se často nemohou se svými spolužáky účastnit ani školních aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo nebo plavání.

Ivana Tykač

Ivana Tykač

FOTO: Lucie Drlíková

Zlepšení prospěchu

Za dotovaným obědem, který žák díky programu dostane ve své školní jídelně, stojí i ředitelé škol společně s pedagogy. Společnými silami vytipovávají děti, následně předloží organizaci Women for Women kalkulace podle ceny oběda a počtu dní.

„V loňském školním roce bylo do projektu zapojeno devět našich žáků. Prokazatelně se z nich v prospěchu zlepšili čtyři,“ uvedla metodička prevence ZŠ v Kardašově Řečici Lenka Míchalová a dodala, že děti jsou dnes veselejší a více se o všechno zajímají. Také poukázala na fakt, že rodičům nyní zbývá více peněz na školní pomůcky, které děti dříve neměly.

Organizace Women for Women byla primárně založena v roce 2012 na pomoc rodičům v nouzi. Poskytuje kromě právního a sociálního poradenství i podporované bydlení.