„Zapomeňte na pravopis,“ lákají pořadatelé z neziskové organizace Umění a věda na podporu dyslektickým dětem na letošní šestý ročník Dne dyslexie, který, jak upozorňují, neexistuje nikde jinde na světě.

Dílny jsou určeny především dětem, jejichž hendikep nikdy nezmizí, ale dá se kompenzovat, takže i ony se mohou v budoucnu stát například úspěšnými architekty.

„Žijeme v době, kdy se společnost začala značně separovat, a najít dobrou školu, kde by děti byly brány takové, jaké jsou, bez ohledu na jakýkoli hendikep, je velmi složité. Mnohdy se jeví jednodušší otevřít si školu vlastní. Všichni se uzavíráme do pomyslných bublin, v kterých žijeme, a nejde nám o to, abychom se vzájemně propojovali a sdíleli společně své myšlenky a zážitky. Právě o tom Den dyslexie je. O to se snažíme po celou dobu konání této světově ojedinělé události a to je také naším poselstvím,“ uvedla k akci výtvarnice Alena Kupčíková, která Den dyslexie založila.

Na téma, jak se s dyslexií ve svůj prospěch vypořádat, povedou přednášky a dílny dvě desítky specialistů i umělců. Mnozí se s poruchou museli potýkat sami u sebe nebo u svých potomků.

Vedle speciálních pedagogů, tvůrců pomůcek a odborníků nejen na dyslexii a související poruchy, jako je dysgrafie nebo dyskalkulie, nebudou chybět kupříkladu filmový dokumentarista Jaroslav Černý nebo americká publicistka Stephanie Straussová. Oba jsou dyslektiky a jejich filmy na toto téma se budou promítat po celou dobu konání akce. Stejně jako v loňském roce navíc dostane prostor problematika sluchově a zrakově hendikepovaných.

Vstup je po oba dny zdarma pro děti i dospělé.