Milióny dětí a dospělých po celém světě slazené perlivé nápoje konzumují pravidelně. Mladiství je navíc velmi často konzumují s alkoholem a důsledky mohou být katastrofální. Jednak nápoj snižuje schopnost posuzovat vlastní opilost a pak alkohol v kombinaci s excitačními látkami může způsobit vážné poruchy oběhové soustavy a přivodit až smrt.

Regionální úřad pro Evropu při Světové zdravotnické organizaci vyzval vlády evropských zemí, aby začaly prodej nápojů nezletilým omezovat. Konzumace těchto nápojů mladistvými je zvlášť nebezpečná a vede k vývojovým poruchám jejich zdraví.

„Protože jsou prodeje energetických nápojů jen výjimečně omezovány věkem a protože existují důkazy o negativním vlivu kofeinu na zdraví dětí, čekají nás v budoucnosti vážné zdravotní problémy související s konzumací těchto nápojů dětmi,“ varuje WHO.

Dánsko a Turecko zakázaly prodej energetických nápojů úplně, Švédsko je prodává jen starším patnácti let. Odborníci zdůrazňují, že by děti neměly kofein konzumovat vůbec. V horkém nápoji (kávě) ho však vypijí velmi pomalu, zatímco u chlazeného energetického nápoje hrozí předávkování kofeinem a zhoubné účinky tohoto předávkování.