Pro rodiče představují kroužky možnost, jak dětem zajistit smysluplný mimoškolní program a rozvíjet jejich dovednosti. I proto rodiče dávají často své děti i na více kroužků najednou. Dva a více kroužků navštěvuje dokonce téměř polovina dětí (47 %). Pouze jeden kroužek pak navštěvuje 39 % dětí. Do žádného zájmového kroužku nedochází pouze 14 % dětí. Vyplynulo to z průzkumu, který mezi rodiči dětí v mladším školním věku uspořádala značka Jupík.

Na prvním místě sport

Jednoznačně nejvíce dětí navštěvuje kroužky se sportovním zaměřením. Konkrétně se jedná o 48 % dětí v mladším školním věku. „S ohledem na zhoršující se životní styl dětí, který spočívá i v nedostatečné pohybové aktivitě, je to bezesporu dobrá zpráva,“ říká Jana Divoká, terapeutka dětské obezity ze sdružení STOB. Na sportovní kroužky dávají děti rádi prakticky všichni rodiče bez ohledu na své vzdělání, věk i místo bydliště.

Umělecké kroužky patří mezi ty, které jsou u nás oblíbené již dlouhou řadu let. Dnes jsou mezi nimi populární zejména ty hudebně zaměřené, ať už se jedná o hru na hudební nástroj nebo samotný zpěv. Navštěvuje je 15 % dětí. Prakticky stejný počet dětí pak chodí pravidelně na kroužky taneční. Z umělecky zaměřených kroužků se rodičům nabízí dále alternativa výtvarného zaměření. Jejich obliba je však téměř o polovinu nižší. Navštěvuje je jen necelých 8 % dětí.

Tradice na ústupu

Průzkum odhalil, že několik v minulosti velmi populárních kroužků je dnes na ústupu. Patří mezi ně především chovatelské a modelářské kroužky, které navštěvuje jen malý zlomek dětí. O něco lépe jsou na tom kroužky se zaměřením na vědu a techniku, ani ty si však podle všeho nemohou „stěžovat“ na přetlak ze strany zájemců. Mezi zástupce z řad nejtradičnějších patří skaut, který je na tom sice ještě o kousek lépe, přesto ho navštěvuje pouze 5 % dětí.

Průzkum se snažil také zjistit, co je hlavním důvodem, proč někteří rodiče své děti na kroužky vůbec nedávají. Ukázalo se však, že neexistuje jednoznačná příčina. Rodiče různého věku, bydliště i vzdělání řeší totiž rozdílné problémy. Rodiče dětí z vesnic či malých měst se tak nejčastěji potýkají s nedostatečnou nabídkou kroužků. Pro další část rodičů jsou pak kroužky příliš drahé, jiní si zase přejí, aby jejich děti trávily čas odlišným způsobem.