Původní ustanovení zákona o rodině, jenž v České republice platil již od šedesátých let do konce roku 2013, upravovala otcovství dítěte značně autoritativně. Jen obtížně se dalo zákonné domněnce úspěšně vyhnout. Celá věc se navíc musela probírat v náročném soudním řízení, kde soud zjišťoval poměrně intimní skutečnosti doby a termínů pohlavního styku matky s manželem či reálným otcem. Byly určeny velmi krátké lhůty pro možnost popření otcovství apod.

„Nový občanský zákoník se snaží i v této věci dát větší prostor dohodě zainteresovaných osob. Teprve pokud k dohodě nedojde, proběhne klasické důkazní řízení a soudní proces jako takový. Připomeňme ještě, že ustanovení zákona o rodině, který byl ke konci roku 2013 zrušen, nahradila příslušná ustanovení nového občanského zákoníku, který začal být účinný právě prvního ledna roku 2014,” vysvětluje odborník na rodinné právo Mgr. Miroslav Zeman z Profiprávník.cz.

Zákon tak umožňuje všem zainteresovaným osobám, tedy především matce dítěte, bývalému (či současnému) manželovi a skutečnému otci dítěte, aby společným prohlášením určili, že otcem dítěte není manžel, jak uvádí zákon, ale například přítel matky. S tímto vydá souhlas i manžel či bývalý manžel matky dítěte. V mnoha případech totiž mezi manželi či bývalými manželi nedochází již delší dobu k intimnímu styku, a je tak v zásadě i vyloučeno, aby byl manžel otcem dítěte.

„V případě společného prohlášení se všemi náležitostmi je soud povinen toto prohlášení vzít na vědomí a další důkazy už ve věci soud neprovádí. Jednoduše tak lze na prvním jednání dosáhnout vyškrtnutí manžela či bývalého manžela z rodného listu dítěte a dosáhnout zápisu skutečného otce,” upozorňuje Miroslav Zeman.

V případě nedohody rozhodnou testy otcovství

V případě, že se některá ze stran odmítne připojit k prohlášení, přistoupí soud k běžnému dokazování, a tedy v tomto případě i k provedení testů otcovství, kterými soud zjistí nepochybně reálné otcovství účastníka.

Návrh na určení či zpochybnění otcovství může podat kterýkoliv z účastníků, tedy jak sama matka, tak manžel nebo skutečný otec dítěte. Proti dřívější náročné praxi se tak nová pravidla promítnou ve výrazně rychlejším řešení věci a v méně kontroverzním vedení řízení.