Potlačování emocí v dětství vede ke stejným problémům i v dospělosti, což se obvykle odráží v problémech ve vztazích. "Citově zlomení jedinci nedokážou vnímat pocity druhých a rozvíjet vzájemné porozumění s nimi. Při zpětném pohledu na své dětství, si pak sami uvědomí, jak moc je rodiče svou výchovou ovlivnili," vysvětluje psychoterapeutka Karla Sappová a dodává: "Mezi další věci, které vedou k emocionální nestabilitě, patří nedostatek pozornosti, náklonnosti a naopak časté slovní i fyzické napadání v dětství."

Děti touží po bezpodmínečné lásce a péči svých rodičů. Pokud rodiče dokážou být ke svým dětem otevření, dostatečně jim ukazovat svou náklonnost, empatii, podporu a zároveň jim umožňovat říct svůj názor, vyjádřit své pocity, pak se jim to v budoucnu vždy vrátí. Děti si budou schopné hledat i udržet zdravé vztahy a celkově dokážou snáze řešit všechny problémy i strasti.

Po emocionální stránce dítě ovlivňují především rodiče. Pokud chtějí ze svých dětí vychovat po této stránce zdravé jedince, pak musí začít u sebe a být jim dobrými vzory.