Každý rodič někdy zažil situaci, kdy měl tolik vlastních pracovních povinností, že sotva našel chvilku, kterou by mohl trávit se svými dětmi. Byť je to na jednu stranu z jeho pozice pochopitelné, nemělo by to tak být.

Volnou chvíli na hraní s dětmi by si měl najít každý rodič. Společné volnočasové aktivity v kruhu rodiny totiž nejen rozvíjejí dětské znalosti a dovednosti, ale také celkově utužují rodinné vztahy.

Z průzkumu mezi českými rodiči, který provedl výrobce sirupů Jupí, vyplynulo, že s dětmi v mladším školním věku tráví tři a více hodin denně více než třetina rodičů, dvě třetiny rodičů pak alespoň dvě hodiny denně.

Matky se věnují dětem více

Byly ale zároveň zjištěny poměrně velké rozdíly v tom, který z rodičů s dětmi bývá častěji. V průměru alespoň tři hodiny denně tráví s dětmi až polovina matek (48 %), u tatínků je to necelých 19 procent.

Společný volný čas tráví s dětmi většinou matky. Ilustrační foto

Společný volný čas tráví s dětmi většinou matky.

FOTO: Profimedia.cz

„Děti s absencí či minimem otcovské aktivity mohou mít tendenci k horší adaptabilitě na vnější svět. Mohou hůře odhadovat a předvídat chování svého okolí a mají vyšší předpoklad obtížnějšího respektování pravidel a hierarchie,“ vysvětluje psycholožka Jana Klinderová Píchová.

Roli hraje věk a vzdělání rodičů

Zajímavé je i zjištění, že na poměru společného využití volného času s dětmi se podílí i věk rodičů. Dalo by se říci, že čím starší rodič, o to méně času s dětmi tráví. Ve věkových skupinách 18 - 26 let a 27 - 35 let to bylo shodně 50 procent otců a matek, v rozmezí 45 - 53 let už ale jen 18 %.

Svou roli podle průzkumu hraje i samotné vzdělání rodičů. I tady by se dala vysledovat úměra „čím vyšší, tím horší”. Mezi rodiči se základním vzděláním tráví volný čas aktivně s dětmi v průměru 35 - 40 % rodičů, u vysokoškolsky vzdělaných ale jen pouhých pět procent.