Hrozby, výčitky ani tresty v těchto případech nic neřeší. Rodiče by měli zachovat klid a vážit slov. V první řadě by si měli uvědomit, že známka je subjektivním hodnocením učitele a není pouze vizitkou dítěte, ale také rodiče.

Dobré rodiče jednoduše známky na vysvědčení nikdy nepřekvapí, jelikož sledují školní výsledky svých ratolestí kontinuálně. Vědí tedy nejlépe, kde mají jejich děti mezery a ty se snaží společným úsilím napravit.

Největší chybou rodičů je, pokud se snaží svá dítka motivovat nákladnými dárky za vysvědčení. V podstatě to děti jen navádí k tomu, aby v budoucnu vyžadovaly odměny za všechno, co udělají, třeba i za to, že si uklidí pokojík.

Mnohem lepší je děti odměnit za vysvědčení naplánováním společného výletu či aktivity podle přání dítěte.

Když se vysvědčení nepovede

Pokud děti mají vysvědčení, o kterém dopředu vědí, že u rodičů vyvolá pohoršení, pak by je měly nejprve informovat po telefonu, aby rodiče dostali šanci do večera vychladnout a při setkání se již chovat bez vyhrocených emocí.

Někdy pomáhá, když si i dítě vytvoří plán vlastních aktivit pro příští pololetí, který rodičům přednese v okamžiku, kdy jim ukáže vysvědčení.

Určitým pomocníkem dětem i rodičům mohou být doprovodné učebnice či cvičebnice, které jsou dnes k dostání v každém knihkupectví.

Premiérové vysvědčení prvňáčka

Nejmenší děti se na své první vysvědčení zpravidla těší. Následná pochvala a malý dárek je motivují k dalšímu úsilí.

„Naučná literatura pro nejmenší je velmi pestrá. Například tituly 100, respektive 200 her proti nudě podporují numerické schopnosti a verbální komunikaci dětí. Ty, které rády luští a řeší rébusy, se pobaví u Křížovek a Vtipů a hádanek ze série pro kluky a holky,“ doporučil Pavel Nýč z Nakladatelství Fragment.

Pokud se prvňáček ve škole trápí kvůli špatné výslovnosti nebo pomalému čtení, nic není ztraceno. Mezi nejžádanější doplňkovou učebnici určenou prvňáčkům patří Dyslexie-Detektivní úkoly pro malé čtenáře, jež učí děti číst novou, zábavnou a netradiční metodou. Obsahuje řadu cvičení, ve kterých si děti hrají se slovy a písmenky při hledání ukrytých nesrovnalostí. Texty, hry a úkoly pro nácvik správné výslovnosti nabízí také titul Logopedie.

Zrádné pětiminutovky a diktáty

Ten stres, který uprostřed „krátkého diktátu“ nebo „matematické pětiminutovky“ vyvolá jen chvilka nepozornosti, si ze školních lavic vybaví snad každý. Pokud si dítě postěžuje, že paní učitelce nestačí, nebo to rodič prokoukne až z vysvědčení, je třeba si tuto vzpomínku znovu uvědomit a pokusit se dítko na nástrahy učiva připravit.

„Na rychlé domácí procvičování je ideální série Pětiminutovky pro ZŠ obsahující 160 listů, každý se třemi cvičeními z matematiky nebo českého jazyka pro pátou třídu. Pro menší děti je vhodná série hravých publikací Škola na prázdninách. Velice oblíbené u žáků prvního stupně základních škol jsou také Tabulky pro 1. - 5. třídu ZŠ, které obsahují balíček přehledných tabulek s vybraným učivem z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a oboru člověk a jeho svět,“ upozorňuje Pavel Nýč.

Na druhém stupni se vše počítá

Od šesté třídy jde do tuhého, jelikož řada středních škol vyžaduje po uchazečích o studium jejich předešlá vysvědčení. Rodiče se často domnívají, že děti už jsou dostatečně velké, aby zvládly studium samy, ale opak je pravdou.

Látka je stále náročnější a ratolest na počátku puberty je třeba motivovat. Pokud má zálibu v cestování a dalekých krajích, může ji rozvíjet u Slepých map, pokud je soutěživý typ, který nerad prohrává, bude chtít rodiče porazit v audio Diktátech na CD.