S dětmi, které již za sebou nějaký ten rok ve škole mají, by si rodiče měli v klidu a otevřeně promluvit o tom, co je čeká. O tom, jaké byly školní výsledky v předešlém roce, jak je zlepšit nebo alespoň udržet. Je dobré společně stanovit cíle, kterých má dítě v novém roce dosáhnout. Je však bezpodmínečně nutné, aby tyto cíle byly reálné.

Vhodné je také nastavit pravidelný denní režim, tzn. rozčlenit čas na přípravu do školy, domácí úkoly a volný čas, který by měl patřit sportovním aktivitám, zájmovým kroužkům a také čas, který má dítě samo pro sebe.

„Doba nástupu do školy je pro některé děti obdobím velkých změn, zejména pak pro prvňáčky a děti, které přichází do nové školy nebo třídy. Obecně se doporučuje, aby poslední dny prázdnin byly věnovány přípravě do školy, celkovému zklidnění dítěte a jeho adaptaci na změnu režimu, která ho ve škole čeká. Je vhodné s dětmi mluvit o obavách, které ohledně nástupu do školy mohou mít,“ říká Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky z Linky bezpečí (LB).

Škola jako nepřítel

Podle vedoucího LB Petera Porubského „pro děti může být začátek školního roku spojen s nepříjemnými pocity. Na Lince bezpečí se nejčastěji potkáváme s obavou dětí, že se opět ve třídě potkají se šikanou, které se v průběhu prázdnin vyhnuly. Z dalších problémů, které děti v září řeší, můžu zmínit vstup do nového kolektivu, vztahy s učiteli, ale také celková změna denního režimu.“

V průběhu školního roku se na Linku bezpečí obrací až 12 dětí denně, které řeší potíže týkající se školního prostředí. Rodiče by se tedy měli zajímat o prospěch svého dítěte ve škole po celý rok a nejen na začátku nebo při vysvědčení. Důležité je plánování a průběžná diskuze s dítětem, kontrola, motivace atd.

Rodič tak může předejít nečekanému překvapení při pohledu na vysvědčení své ratolesti a zároveň možným obavám dítěte z reakce rodičů na jeho zhoršený prospěch. Důležité je, aby dítě mělo pocit, že se na mámu a tátu může beze strachu kdykoliv a s čímkoliv obrátit.