„Myslím, že je v zásadě ohromné štěstí, pokud peníze mohou jít od nás Dobrému andělovi, nežli naopak…,“ říká Jan Hřebejk, který režíroval například Pelíšky, Pupendo, nebo Nevinnost.

Nadace Dobrý anděl už nyní registruje 1188 dárců. Výše částky, kterou dárce pravidelně přispívá, je libovolná, průměrně se v současné chvíli jedná o 452 Kč měsíčně. Zakladateli nadace jsou Petr Sýkora, Jan Černý a Andrej Kiska.

Provoz nadace hradí jeho zakladatelé

Systém pomoci je nastaven tak, že veškeré peníze dárců jsou rodinám nemocných rozděleny do posledního haléře. Umožňuje to fakt, že provoz nadace je hrazený z prostředků jejích zakladatelů.

Díky andělskému číslu a heslu je možné vidět na webových stránkách konkrétní profil a příběh rodiny, které pomáháte.

Do systému mohou být zařazeny jen rodiny ve finanční tísni, a to jedině na základě doporučení onkologů. Onkologové navíc každých šest měsíců znovu potvrzují, že se pacient s onkologickým onemocněním nadále léčí. Veškeré peníze od dárců, které na účet nadačního fondu přišly daný kalendářní měsíc, se rozdělují mezi rodiny nemocných vždy první pracovní den dalšího měsíce.

Tři pilíře – dárci, lékaři a rodiny

Peníze pro rodiny pocházejí z převážné většiny od soukromých dárců – fyzických osob. Dárci přispívají obvykle trvalým platebním příkazem, minimální výše příspěvku činí 50 korun. Dárci mají jistotu, že jimi zaslané peníze již prvního dne příštího měsíce kompletně odejdou rodinám ve finanční tísni.

Onkologové znají dobře nejen zdravotní stav rodin, ale často i jejich finanční a osobní situaci. Pro zařazení do systému je tedy nezbytné, aby lékaři doporučili a potvrdili, že se dítě nebo rodič skutečně léčí s onkologickým onemocněním.

Podmínkou zařazení do systému je, aby čisté příjmy rodiny se všemi přídavky nepřesáhly 25 000 korun měsíčně.