Nejsou ani jedno, ani druhé. Mohou mít vysoké IQ a řadu mimořádných schopností. Přesto se některé věci těžko učí a není pro ně vůbec snadné zvládnout své chování. Potřebují pomoc specialistů, učitelů a rodičů. Pomoc fundovanou a systematickou.

Že s nimi není něco v pořádku, toho si učitelky většinou všimnou v první až třetí třídě. Obvykle navrhnou rodičům návštěvu v pedagogickopsychologické poradně, kde diagnostikují poruchu jejich dítěte. Tam zjistí, jestli má dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii, ADHD – hyperaktivitu s poruchou pozornosti, případně kombinaci těchto nebo dalších poruch. A doporučí škole, aby na jejich handicap brala ohled.

To sice může dítěti pomoct, ale neřeší to jeho potíže. Málokterá škola má specializovaného pedagoga, který přesně ví, jak se k takovému žákovi chovat, jak ho učit, případně vychovávat. Běžné postupy u něj obvykle nejsou efektivní. Málokde se rodiče také dozvědí, co přesně by s ním a jeho potížemi měli konkrétně dělat.

Video

Hyperaktivita souvisí s temperamentem i dědičností

 

Trénink pozornosti

Pro jedenáctiletého Kristiána bylo zlomem to, když se dostal do DYS-centra v Praze. Vyšetření, které absolvoval u psycholožky PhDr. Lenky Krejčové Ph. D., trvalo sice půl dne, ale velmi přesně zmapovalo jeho slabiny i přednosti.

Kristiánova maminka dostala pracovní listy na tři měsíce. Každý den dělala se synem různá cvičení. Třeba s ním vytleskávala hlásky slov nebo chlapec chodil po pokoji a u dlouhých slabik dělal dlouhé kroky a u krátkých krátké.

Pro děti s uvedenými poruchami je dobré, když mohou do učení zapojovat i jiné smysly a vjemy. Dokážou si pak snáze zapamatovat to, co je důležité.

Zhruba stejně starého Jaroslava zase vyrušoval jakýkoliv drobný šum, hluk, prostě podnět. Špatně se soustředil. Proto mu jeho maminka pouštěla ke cvičením, která dostali od doktorky Krejčové, třeba hudbu. Učil se tak pracovat soustředěně, i když na práci neměl absolutní klid. V dospělosti ho bude mít při práci také jen vzácně.

Tuk z ryb jako terapie

Vědecké studie prokázaly příznivé efekty přípravků s omega 3 nenasycenými mastnými kyselinami (NMK) na vývoj a činnost lidského mozku. Jednou z nich je společná studie Univerzit v Oxfordu a v Durhamu. Podle jejích výsledků zmenšilo pravidelné užívání zmíněných látek problémy hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti, tedy špatným soustředěním. Sledované děti se zlepšily i ve čtení a ve psaní. Další studie s těmito přípravky najdete na adrese www.eyeq.cz/klinickestudie.html více. Seriózním způsobem dokládají efekty zmíněných preparátů.

Neuvěřitelné efekty jednoduchých cvičení

Oba kluci chodili na pravidelné konzultace do DYS-centra. Psycholožka sledovala, v čem se zlepšují víc a v čem méně. Radila pak maminkám, na co se soustředit.

Cvičení, která doma dělali, trvala jen pár minut. Smyslem bylo to, aby trénovali a zároveň se zbytečně nepřepínali. Zvlášť, když pro ně bývá každé soustředění obtížnější.
„Připadá mi skoro neuvěřitelné, že tak krátká a jednoduchá cvičení mohou přinést velké efekty, když se dělají skutečně důsledně a každý den,“ řekla mi jedna z maminek. „Synovi změnila život.“

„Pro děti a jejich rodiče je asi důležité zjistit, že handicapy nemusí znamenat diskvalifikaci v normálním životě, naopak, že se s ní mohou dobře vypořádat a při té příležitosti třeba i rozvinout další své výjimečné schopnosti,“ říká doktorka Krejčová.

Video

Sedm procent populace trpí poruchami učení

 

Kde hledat skutečně efektivní pomoc

Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak se vypořádat s poruchami učení a chování u svého dítěte, podívejte se na internetovou adresu www.dyscentrum.org. V rubrikách adresář nebo Asociace najdete spojení na tato centra v republice. Zavedeným systémem jsou psychologickopedagogické poradny. Není ale v jejich silách pomoci všem dětem a rodičům.

Rodičům dětí s ADHD je určený web www.adehade.cz, kde naleznou praktické rady a spojení na odborníky. Pomoc lze hledat také na adrese www.prodys-bubenickova.cz.