Ačkoli téměř každá matka má před narozením dětí zásadu, že je bude vychovávat stejně, ve skutečnosti je vychovávají odlišně. Potvrzuje to i nedávný průzkum, který zveřejnil server Daily Telegraph. Podle něj devět z deseti matek přiznává, že ve výchově svých dětí (pokud jde o syna a dceru) dělají rozdíly, a to často zcela automaticky.

U chlapců se totiž běžně předpokládá, že to budou raubíři, a proto u nich matky tolerují mnohem více skopičin a prohřešků. U holčiček se už ale od mala očekává, že z nich vyrostou slušně vychované dámy. Je pak tedy zcela běžné, že se bude maminka dětí zlobit víc na dceru, že přišla z procházky špinavá a s roztrhaným oblečením, než na syna, u kterého se to tak nějak stejně čekalo.

Různé pohlaví, různé důsledky

Výsledky studie mezi 2500 rodičovskými páry, kterou si nechal zpracovat internetový server Netmums, naznačují, že "běžné stereotypy" kolem výchovy holčiček a chlapců se častěji dědí, než že by se je rodiče někde naučili.

Ze zjištění také vyplynulo, že jedna z pěti matek pustí syna ven, i když se špatně choval, přičemž dcera by za stejné situace dostala vynadáno nebo domácí vězení.

Pohlaví tedy hraje při řešení stejných situací zásadní roli. Je důležitým faktorem také při označování vlastností u chlapců a dívek. Zatímco chlapci jsou více považováni za "veselé, drzé, hravé a milující" dívky jsou častěji označovány za "nervózní, odmlouvavé, horlivé a seriózní".

Podle vědců je tedy vcelku nasnadě tvrzení, že zaběhlé stereotypy ve výchově při rozdílu pohlaví mohou mít vážný a dlouhotrvající dopad na dívky i jejich budoucí život.