Táborový život učí děti samostatnosti, zodpovědnosti, týmové spolupráci. Přizpůsobují se životu v tvrdších či jednodušších podmínkách, někdy se třeba otužují nebo žijí bez elektřiny, učí se poznávat a ctít přírodu.

Místopředseda České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka říká, že kontaktem s rodiči během pobytu na letním táboře se děti jen rozlítostní. Psychologové radí zeptat se na názor dítěte a jeho přání respektovat. Zásadou je, aby se rodič, který přece jen plánuje potomka navštívit, předem domluvil s vedením tábora.

Návštěvy eliminovat, mobily zakázat

Důvodů, proč organizátoři rodiče na táborech nevidí rádi, je hned několik. "Zejména menším dětem se první dny na táboře stýská. Brzy se ale zapojí do jeho dění a stesk je přejde. Když rodič přijede, dítě se opět dostane do vlivu rodičů a po jejich odjezdu teskní nanovo," vysvětlil Šejtka. Stejný problém je prý s mobilními telefony.

Děti se na táborech mohou přiblížit přírodě.

Děti se na táborech mohou přiblížit přírodě.

FOTO: fotobanka Profimedia

"Nikdy se nepodaří docílit toho, aby přijeli všichni rodiče. Vždycky zbudou některé děti, které podporu ze strany rodičů nemají, a ty potom velice trpí," uvedl.

Stesk po rodičích řeší dopisy

"Pokud rodiče vědí, že se jejich dětem bude velmi stýskat, doporučuji psát dopisy obden, někdy stačí i jen pohled či dopis s obrázkem, který potěší. Pokud je stesk opravdu velký, je důležité dětem vysvětlit, že odloučení od rodičů má omezené trvání a jednou skončí i s koncem tábora.

Děti na táboře baví dopisování, podpořte je v tom a klidně obden pošlete pohled nebo dopis. Vzpomeňte si na své dětství strávené na táboře.

Děti na táboře baví dopisování, podpořte je v tom a klidně obden pošlete pohled nebo dopis. Vzpomeňte si na své dětství strávené na táboře.

FOTO: fotobanka Profimedia

Při smutcích dětí hrají také velkou úlohu samotní vedoucí, kteří, pokud vymyslí dostatečně zajímavé a plnohodnotné aktivity, tím velmi rychle zaměří pozornost dětí na něco jiného a ty pak už tolik na rodiče nemyslí," radí psycholožka Kateřina Beerová.

Dalším důvodem, proč je návštěva rodičů v táboře nevítaná, je hygiena. Děti na táboře odevzdávají prohlášení o bezinfekčnosti, rodiče s sebou nic takového nemají. "Nebo stačí, aby zašli do cukrárny, a dítěti je pak třeba špatně," uvedl Šejtka další negativní příklad.

Základní rady pro rodiče a děti před a v průběhu tábora
Před odjezdem
Je dobré zjistit, zda se dítěti chce vůbec jet. Můžeme mu povyprávět o vlastních zážitcích. Dítě by mělo mít o táboře, kam jede třeba poprvé, co nejvíce informací, aby pro něj cesta na tábor nebyla krokem do neznáma.
Pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu, nejede tam za trest.
Zjistěte si co nejvíce informací o organizátorech tábora, před odjezdem si sjednejte s vedoucími schůzku. Zeptejte se na programovou náplň, věk a kvalifikaci oddílových vedoucích a jejich zkušenosti v práci s dětmi - zda pracují s dětmi celoročně nebo jsou vybráni na inzerát, věk ostatních dětí, jídelníček ap.
Od provozovatele tábora byste měli v dostatečném předstihu před odjezdem obdržet přesné informace o odjezdu i příjezdu, informaci o dopravě zavazadel, soupis vybavení a potvrzení o bezinfekčnosti.
Vybavte dítě dostatečným množstvím léků, které pravidelně užívá, a informujte o tom kvalifikovaného zdravotníka, který musí být součástí vedení tábora.
Zajistěte veškeré nutné vybavení pro dítě - základní seznam by mělo poskytnout vedení tábora - a pomozte dítěti s balením potřebných věcí.
Zjistěte si přesnou adresu tábora a termín návratu, zároveň doprovoďte dítě na místo odjezdu a osobně jej předejte hlavnímu vedoucímu tábora nebo oddílovému vedoucímu.
Určitě nezatajte žádné důležité informace, které by mohly zkomplikovat průběh tábora jak vedoucím, tak vašemu dítěti.
V průběhu tábora
Nejméně dvakrát až třikrát napište dítěti pohled nebo dopis a vyžadujte i od něj informace o jeho pobytu na táboře.
Pokud se dítě v dopise zmíní o jakýchkoli negativních zkušenostech (nedostatek jídla nebo pití, nedostatečný táborový program, tělesné tresty, nadměrná fyzická zátěž), co nejdříve to prověřte.
Po návratu
Vyzvedněte dítě na místě příjezdu - nesmí mít pocit, že se na něj netěšíte, nebo že jste na něj zapomněli.
Informujte se u hlavního nebo oddílového vedoucího a zdravotníka na průběh tábora - na chování dítěte, zdravotní obtíže (nejdůležitější je informovat se o klíšťatech - na kterém místě, kdy apod. - zdravotník je povinen vést zdravotní deník).
Udělejte si s dítětem čas na povídání o zážitcích z celého tábora.

Informace a rady, jako jsou právní poradna, mapa, vyhledávač táborů podle krajů i elektronický obchod s tábornickými potřebami, rodiče naleznou na adrese www.cesketabory.cz.