Podle vědců může být i nízká koncentrace organofosfátů svým působením na centrální nervový systém dětí příčinou lehké mozkové dysfunkce.

Lékařský tým v čele s Dr. Marcem Weisskopfem sledoval 1 139 dětí ve věku 8 až 15 let. Jedna desetina z nich splňovala kritéria pro diagnózu lehké mozkové dysfunkce (LMD), což je množství, které odpovídá zastoupení takto postižených lidí v běžné populaci.

"I když jsme vzali v úvahu faktory jako pohlaví, věk a rasu, přesto se potvrdilo, že riziko LMD je přímo úměrné koncentraci těchto látek, s nimiž přijde dítě do styku," tvrdí Weisskopf a dodává: "Souvislost je jasná a to znamená vážný problém."

Nutné důkladné omývání ovoce 

Podle něho je nutné pokračovat ve výzkumu, aby se například zjistilo, jak vznik nemoci ovlivňuje doba, po kterou jsou děti působení organofosfátů vystaveny.

"Při ochraně proti působení pesticidů existuje prozatím jedna naprosto banální rada. Rodiče by měli dbát na to, aby ovoce a zelenina, které svým potomkům dávají, byly důkladně umyté," dodává Weisskopf.