„Ze zahraničí včetně Ameriky přejímáme lecjaké produkty, značky i zvyky. V únoru mě atakuje reklama, že bych měl popřát své milované, a v listopadu vidím u domů vydlabané dýně. Mnohem bližší mi je připomenout si v dobrém svého otce i svoje vlastní otcovství," říká Martin Jára, ředitel LOM.

V loňském roce Liga spolu s mateřskými centry (MC) iniciovaly návrh Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, aby se tento svátek stal oficiálním významným dnem ČR. Vycházely mj. z vlastních i jiných výzkumů, podle kterých je 70 % české veřejnosti tomuto svátku nakloněno. I když se návrh zatím nepodařilo oficiálně prosadit, Liga a Síť MC svátek všech tátů nadále propagují. Letos na něj chce upozornit už čtvrtý ročník celostátní kampaně pod názvem Táta dneska frčí.

Začne 1. a skončí 20. června – tedy třetí neděli v červnu, na níž Den otců ve světě připadá. Kampaně, která chce motivovat muže k většímu zapojení do života rodin, mateřských center i komunit, se zúčastní desítky mateřských center v celé ČR.

Den otců má význam i pro ženy

Den otců má velký význam i pro matky a ženy. Podle Rut Kolínské, prezidentky Sítě mateřských center každé zastavení v běhu všedních dnů přináší příležitost k radosti a ocenění. "Na Den matek (druhou neděli v květnu) zdůrazňujeme mateřskou roli matky, 1. června tradičně slavíme Den dětí a na tátu se zapomíná. Den otců otevírá přirozenou možnost pro matky připravit spolu s dětmi oslavu pro tátu,“ tvrdí.

Den otců se slaví na celém světě, například v Německu, v Austrálii nebo USA – kde také vznikl. Založila ho žena - Sonora Smart Dodd, která chtěla vzdát hold svému otci, jenž ji spolu se čtyřmi sourozenci po smrti matky vychoval. Narodil se v červnu, a tak svátek připadl na třetí neděli tohoto měsíce roku 2010. V USA se tato tradice udržela dodnes.