„Je to první studie, která reaktivitu kortizolu určuje jako prostředníka mezi depresivní náladou a obezitou u dívek. Nikdy dříve jsme skutečně tento vztah u dětí nepopsali, ale říká nám to, že existují biologické faktory související s obezitou a depresemi,“ uvedla profesorka Elizabeth J. Susmanová z Penn State University.

Kortizol je pro správnou funkci těla důležitý, řídí řadu metabolických funkcí těla a je vylučován v období stresu. Jenže pokud je vylučován pravidelně a dlouhodobě, pak organismu škodí.

Není však zatím přesně jasné, proč zrovna kortizol vede k obezitě u dívek a ne u chlapců. Vysvětlením může být rozdílné chování a rozdílná fyziologie u obou pohlaví v závislosti na působení různých pohlavních hormonů.