Podle výzkumu z University of Western Australia jsou klíče k přitažlivosti skryty v imunitním systému člověka, který je právě založen na genetické informaci. Čím jsou geny rodičů rozdílnější, tím pestřejší kombinaci dědičnosti vloží do svého potomka, jenž má pak silnější, výkonnější a odolnější imunitu. A ta se projevuje navenek určitými pachy pro sexuální protějšek dobře patrné čichem. Lze tak prostě vycítit, kdo má lepší imunitu.

Podle analýzy genetické informace vysokoškolských studentů a jejich sexuálního života, kterou provedli experti z Austrálie, měly ženy s nejvariabilnějšími hlavními geny pro histokompatibilitu (slučitelnost tkání na základě podobnosti antigenů systému HLA) nejvíce sexuálních partnerů.

Odborníci z Perthu ale zatím netuší zcela jistě, zda směs příbuzných genů způsobuje u ženy její nepřitažlivost u mužů, nebo zda u nich způsobuje to, že jsou naopak pro ni muži většinou nepřitažliví.