V naší společnosti se stále zvyšují počty fyzicky a psychicky týraných dětí. Rodiče by se měli zamyslet nad problematikou výchovy a rodičovského poslání, zároveň by měli pátrat po náhradních řešeních trestů, ať fyzických, či psychických. 

Polovina všech týraných dětí v Česku zažila psychické nebo fyzické násilí ze strany rodičů. To je alarmující procento.

Výchovné metody

Pokud například mladí rodiče nemají zažité pozitivní výchovné metody, mohou se jim přiučit. Nadace Naše dítě od ledna 2010 spouští semináře Pozitivního rodičovství pro laickou veřejnost, při nichž si rodiče mohou pod vedením odborníků osvojit alternativní výchovné metody, jež by mohly zabránit případnému fyzickému, i když výchovnému, násilí páchanému na dětech. Umožní rodičům správně pochopit význam odměn a trestů.

 
Při výchově je metoda pevného objetí účinnější než fyzický trest,doktorka PhDr. Jiřina Prekopová

Hůře zvladatelné děti se díky alternativním metodám také dají vychovat, a to bez použití trestů. Jedním ze způsobů je metoda takzvaného pevného objetí.   

Pevné objetí pomáhá v situacích, kdy slova už nestačí. V takových chvílích hovoří emoce a láska. Láska rodičů k dětem, dětí k rodičům a partnerská láska navzájem je milováním a uznáváním za všech okolností, za jakýchkoli podmínek - bezpodmínečná láska.