„Současně kroužky dávají možnost uspět i dětem, které ve škole příliš nevynikají. V neposlední řadě dítě navazuje nové kontakty, poznává další lidi,“ míní dětský psycholog Václav Mertin.

Nechte dětem volnou ruku

Nemalou roli při výběru kroužků hrají často přání a nesplněné touhy rodičů. Ale psychologové upozorňují, že je důležité, aby byli rodiče především rádci a ne diktátoři, kteří veškerý volný čas dětí ovlivňují podle svých představ.

Samozřejmě někdy je nezbytné potomky popostrčit, dítě by však nikdy nemělo mít pocit, že navštěvuje kroužek z donucení.

Má-li sportovního ducha, mělo by se více než hudbě či jazykům věnovat sportu. A pokud je umělecky nadané, rodiče by ho neměli nutit docházet třikrát týdně na trénink fotbalu či hokeje.

„Také je lepší nechat rozvíjet schopnosti dítěte maximálně ve dvou třech oblastech, které si samo vybere. I zde platí pravidlo, že všeho moc škodí,“ dodává Mertin.

Obliba kroužků se mění. Jsou znát módní vlny. „V posledních letech je nejpopulárnější hip hop, moderní tanec a florbal. Začínají být také oblíbené další cizí jazyky, jako je španělština či francouzština,“ řekla Právu ředitelka Dětské agentury Kroužky Marie Růžičková. V mateřských školách se podle ní těší stabilnímu zájmu keramika a flétna.

„Mít kam jít“

Volnému času dětí se významně věnují domy dětí a mládeže, kterých pracuje v Česku na 300 a najdete je ve většině měst. Jde o školská zařízení, zřízená kraji a městy. Jejich činnost zajišťují profesionálové s pedagogickým vzděláním.

Libor Bezděk, ředitel DDM hl. m. Prahy, doplňuje: „Třeba mnoho současných vědců s přírodovědným vzděláním v dětství navštěvovalo naše stanice přírodovědců, kde se začali seznamovat s oborem, jenž se stal následně jejich povoláním.“

Díky tomu, že jsou kroužky jsou podporovány z veřejných rozpočtů, je i částka, kterou rodiče zaplatí za tu kterou činnost, přijatelná a tím pádem dostupná pro nejširší veřejnost. Nad kvalitou poskytovaných služeb bdí školní inspekce.

Nejlépe se zorientují uživatelé internetu. Například pro Prahu je k dispozici elektronická databáze www.mitkamjit.cz , kde si návštěvníci zvolí místo, obor a čas jakéhokoliv kroužku a databáze jim podle požadovaných kritérií konkrétní aktivitu vyhledá.

Přímo ve škole

Nejideálnější možností je, pořádají-li kroužky přímo ve škole, do které dítě chodí, specializované agentury či různé oddíly.

„Rodiče jsou spokojeni, že nemusí odcházet brzo odpoledne z práce kvůli doprovodu dětí na kroužek. Vedení školy vítá, že veškerou organizaci kroužků a odpovědnost za odborné lektory převezmeme za ně,“ říká Růžičková s tím, že školní kroužky navíc nemusí být drahé.

„Děti mohou za 630 Kč chodit celé pololetí například na angličtinu, dětský aerobik, sportovní hry, bojové sporty, jógu, divadlo, flétnu atd. V případě keramiky a výtvarné výchovy připlácí 500 Kč za materiál a vypalování.“ Více na www.krouzky.cz .

Ceny v domech dětí a mládeže
- Gymnastika (6–14 let ) do 2000 Kč/rok
- Atletika (6–12 let) do 1800 Kč/rok
- Florbal (10–11 let) do 2400 Kč/rok
- Volejbal (10–15 let) do 1800 Kč/rok
- Deskové a stolní hry (8–16 let ) do 2100 Kč/rok
- Divadlo, dramatika (8–11 let) do 1300 Kč/rok
- Keramika (5–10 let) do 2000 Kč/rok
- Kytara (10–14 let) do 1100 Kč/rok
- Modelářství (8–18 let) do 2100 Kč/rok
- Robotika (10–18 let) do 2100 Kč/rok