„Jedná se o potomky takzvaných Husákových dětí,“ řekl ředitel velké Základní školy (ZŠ) Meteorologická na sídlišti Kamýk v Praze 4 Zdeněk Bělecký. Nevyloučil proto ani možnost, že otevřou více tříd.

Pro zápis dítěte na školu sice stačí formálně rodičům dostavit se k zápisu jen s dítětem a rodným listem, ale právě s ohledem na zvýšený počet hlásících se prvňáčků a problémy související s jejich stále větší nepřipraveností si školy mezi dětmi více vybírají.

"Dnešní děti se mnohem hůř soustředí a mají také stále větší problémy s mluveným projevem," Zdeněk Bělecký, ředitel ZŠ

Podle ředitele jedné z dalších škol v Praze 4, který si nepřál být jmenován, také klesá tělesná vyspělost dětí a stoupá mezi nimi počet alergiků a chronicky nemocných. „Na tom má vinu hlavně současný životní styl. Děti stále méně honí venku míč nebo běhají a spíše sedí před počítačem. Z toho se jim pak kazí oči a křiví záda,“ uvedl pedagog.

Víc rodičů proto žádá u svých dětí odklad nástupu školní docházky. Ta je přitom ze zákona povinná pro každé dítě, které mezi lednem a počátkem školního roku, tedy 1. zářím, dosáhne věku šesti let. I proto, aby dítě hned na poprvé nebylo požadavkem na přesný řád a jeho dodržování vyděšené, organizuje většina škol zápis spíše jako show než úřední akt.

Například v ZŠ Meteorologická do uvítání budoucích prvňáčků již několik let s úspěchem zapojili i starší školáky. „Fungují jako průvodci nebo hostesky. Zatímco my řešíme věci s rodiči, oni mezitím provedou malé děti po škole a všechno jim ukážou. Myslím, že i je samotné to baví,“ popsal jednu z možností organizace zápisu Bělecký.

Rodiče mají navíc podle něj víc možností jak se seznámit se školou a vybrat si pro své děti to nejlepší. „Naše učitelky obcházejí s předstihem všechny mateřské školy v naší spádové oblasti. Děti ze školek zveme na prohlídku školy, organizujeme také dny otevřených dveří, kdy se v naší škole koná třeba karneval,“ popsal Bělecký.

Stále větší oblibě se těší Týdny náslechových hodin, během nichž jsou děti pozvány i se svými rodiči jako hosté do školy, kde mohou například sedět ve vybrané třídě během výuky a vše tiše pozorovat. Ani rodič, který z nějakého důvodu zapomene svoje dítě do 1. třídy přihlásit a nestihne termín zápisu, si nemusí zoufat.

Registrace je totiž možná i dodatečně, byť má každá škola trochu jinak nastavené podmínky. „U nás stačí, když se nám rodič předem telefonicky nebo e-mailem ohlásí a uvede termín, kdy by se mohl i s dítětem dostavit,“ vysvětlila jeden z možných postupů pro zapomnětlivé rodiče zástupkyně ředitele ZŠ Meteorologická Terezie Hrubá.