Ne každé dítě má to štěstí, že vyrůstá v úplné a navíc ještě harmonické rodině. Týrání, zneužívání dětí a násilí páchané na dětech je krutou realitou nejen v České republice, ale po celém světě.

Přestože problémových rodin je v našem okolí spoustu, jen málokdo má tu odvahu a zájem na problém rodiny a především dětí upozornit patřičné úřady.

A jelikož všímavých a zároveň obětavých lidí je mezi námi málo, rozhodla se Nadace Naše dítě, tyto lidi za jejich činy ocenit.

Zlaté srdce za rok 2008 obdrželi tři lidé, kterým nejsou lhostejné životy bezbranných dětí. Mimořádnou cenu pak obdržel pořad České televize - Pošta pro tebe včetně jeho moderátorky Ester Janečkové a to především proto, že díky tomuto pořadu našly své biologické rodiče či rodinné příslušníky desítky dětí z dětských domovů.

Zlaté srdce 2008 získali:
EDUARD TRDÝ - Na jaře roku 2007 zachránil všímavý soused Eduard Trdý z děsivého sklepního vězení v Kuřimi malého Jakuba a Ondru Mauerovy. Když na obrazovce napojené na domácí babyset náhodou uviděl místo své dcery záběry nahého a svázaného Ondřeje ze sousedního domu, neotočil se k těmto záběrům zády, neváhal a zavolal policii. Tím zachránil pan Eduard Trdý oběma chlapcům život.
IRENA DUŠKOVÁ - Ředitelka pražského Denního stacionáře AKORD, již dlouhou řadu let pomáhá handicapovaným dětem. Stacionář pod jejím vedením poskytuje péči dětem od 3 do 26 let se zdravotním a mentálním postižením, kombinovanými vadami a vývojovými poruchami. Zároveň stacionář umožňuje rodičům těžce postižených dětí, aby mohli navštěvovat své zaměstnání. Irena Dušková se také věnuje vzdělávání osobních asistentů pro handicapované děti.
ALŽBĚTA JIRÁSKOVÁ - Teprve devatenáctiletou Alžbětu Jiráskovou z Prahy postavil život do těžké situace. Maminka zemřela na rakovinu, otec o rodinu nemá zájem a dva nezletilí sourozenci s Alžbětou a babičkou žijí v bytě, ze kterého je chce nájemce vystěhovat. Navíc se rodina léčbou maminky zadlužila a po její smrti, v roce 2007 se Alžběta rozhodla vzít čtrnáctiletou sestru a devítiletého bratra do pěstounské péče. Na živobytí vydělává na brigádách, při studiu vysoké školy. Pro Alžbětu Jiráskovou je prioritou udržení rodiny.

Více informací na www.nasedite.cz