Cenné na nové terapii je, že odstraňuje včas malé chyby, které později mohou mít velké následky. Dokáže předejít špatnému držení těla, předchýlené nebo vybočené páteři, bolestem hlavy, nohám do O, do X, případně plochým nohám atd. Ale třeba také zbytečným nebo opakovaným úrazům, ke kterým mají větší sklon právě děti, jež do určitého pohybu zapojují nesprávné svaly.

Zmíněné vady se většinou výrazněji projeví ve věku 6 až 12 let. V dospělosti se pak z nich snadno vyvinou docela vážné potíže s páteří, klouby, měkkými tkáněmi, případně poraněnými svaly. Třeba opakující se zranění nebo zdravotní problémy špičkových sportovců bývají velice často zaviněné právě těmito problémy.
Háček je v tom, že ne všichni lékaři dokážou postřehnout špatný pohyb v samotném zárodku, tedy už u měsíčního kojence. Na to bývá nutný zvláštní výcvik. Je to specializace, která teprve vzniká.

Co je důležitější

Maminky díky reklamě vědí, že je důležité koupit svému dítěti správnou postýlku, kočárek nebo sedačku. Většina z nich ale netuší, že by je mělo daleko víc zajímat vyšetření právě u tohoto speciálně vyškoleného fyzioterapeuta, pokud chtějí, aby nemělo křivá záda a správně se vyvíjelo.

Takový fyzioterapeut vidí už na měsíčním kojenci, kdy používá nesprávné skupiny svalů. Při hodnocení pohybu vycházejí z metody neurologa MUDr. Václava Vojty a z vývojové kineziologie (nauka o pohybu), kterou rozpracoval doc. PaeDr. Pavel Kolář z FN Motol.

Vojta si totiž jako jeden z prvních všiml, že zdravé dítě udělá v daném věku a určité poloze vždycky stejný pohyb. Jako by vycházelo z nějakého programu uloženého v mozku.

Skupina fyzioterapeutů soustředěná hlavně kolem docenta Koláře se pomocí nových přístupů snaží prokázat, že z nesprávně provedeného pohybu v kojeneckém věku lze s předstihem určit vady pohybu, případně jeho vážnější poruchy. A tyto vady i poruchy je možné zpětně korigovat pomocí stimulace určitých bodů, respektive zón. Ta připomíná akupresuru, ale není akupresurou.

Kdo má největší šanci

Čím dřív začne maminka ve spolupráci s fyzioterapeutem využívat zmíněnou terapii, tím větší má šanci, že se jí podaří změnit tu část programu v mozku, která má na svědomí špatný pohyb dítěte.

„Začít lze už u kojenců starých 4 až 8 týdnů,“ říká fyzioterapeut Mgr. Tomáš Rychnovský z rehabilitačního centra Avete Omne v Praze 5 a jeden z prvních žáků docenta Koláře. V ideálním případě by se matka měla u fyzioterapeuta objevit nejpozději mezi 3. a 4. měsícem života dítěte. S přibývajícími týdny a měsíci bývá cvičení obtížnější a výsledky nemusí být tak dobré.

„Ale ještě do roka je slušná šance, že se podaří opravit chybu v pohybovém programu uloženém v mozku,“ říká Tomáš Rychnovský. „S postupujícím věkem dítěte možnost zautomatizovat pohyb slábne. U dospělých už nedovedeme změnit program v mozku. Fyzioterapeuti jdou jinou cestou. Snaží se klientům cíleně vycvičit určité svaly, které mají ochablé a které do této doby ani nevnímali.“

Proč to má smysl

Někdo namítne, co může fyzioterapeut, byť školený, poznat na měsíčním kojenci: vždyť ještě nechodí ani nesedí, jen se trochu vrtí. „Když například vidím, že se dítěti dělá na zadní části krku výrazná vráska, vím, že už v tomhle věku přetěžuje páteř,“ říká Tomáš Rychnovský. „Je to proto, že má oslabené některé ze svalů.

Můžeme je aktivovat tím, že ho položíme do přesně dané polohy a stimulujeme určité zóny tak, aby pohyb začal dělat sám. Tímto cvičením se naučí správnou verzi pohybu, která mu pomůže v tom, aby neměl žádné následné potíže, o nichž tu byla řeč.“

Vyšetření se platí

Paradoxní je, že pojišťovny platí léčbu vybočených páteří, plochých nohou nebo vadného držení těla. Ale ne vyšetření a terapii, které jim dokážou předejít. Respektive postup, který dokáže zachytit chyby v pohybu, jež je obvykle vyvolávají, a ve většině případů je odstraní. Zdá se to nepochopitelné hlavně proto, že by jim tento preventivní přístup ušetřil peníze a člověku pak zbytečné problémy později v životě. Hodina, kdy se fyzioterapeut věnuje intenzívně mamince a dítěti, stojí v zařízeních, jako je Avete Omne, kolem 500 Kč. Počet návštěv záleží na konkrétním případu, ovšem šikovná maminka zvládne potřebné dovednosti během tří čtyř návštěv. Dva tisíce není málo. Ale je to investice do zdraví a spokojenějšího života jejich potomka.